Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif, previ a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objecte que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto Básico para la remodelación de la estación sub-terránea de Cercanías de Aluche
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto básico para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
"Proyecto Constructivopara la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Xàtiva-Ontinyent"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "ProyectoBásico de la estación de cercanías de Astigarraga y sus accesos".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto detratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK.71+520 a 71+840. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – Maçanet-Massanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 498/296 de la línea Santander –Llanes de la red de ancho métrico. Término municipal de Reocín (Cantabria)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado Hasta Una Longitud Útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona Por Caspe. Estaciones De Fuentes De Ebro Y La Puebla De Híjar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación los "Proyectos deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida.Estaciones de Juneda y Raimat".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
'Proyecto básico de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón-Logroño (La Rioja)'.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 362/882 y 362/795 en la Red de Ancho Métrico. Línea Oviedo – Infiesto. Municipio de Piloña (Asturias)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la nueva estación de Reus-Bellissens (Tarragona)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Ontinyent-Alcoi".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto Constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo II (4+698 – 8+295,28)."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación de los "Proyectos De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado hasta una Longitud útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida. Estaciones De Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel en P.K. 79/934 de la Línea Madrid - Chamartín a Barcelona – Estació de França (Nº de Línea 200). T.M. Humanes (Guadalajara)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectosde declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto deConstrucción de acondicionamiento y renovación de vía de lasestaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de lalínea 520 Ciudad Real - Badajoz"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 354+640 y 354+950. Línea Lleida-Pirineus–L’Hospitalet. Tramo: Manresa-BarnaS"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto de Construcción de Renovación Integral del Túnel del Padrún (83 I). Línea León -Gijón"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas en el tramo: Bifurcación La Feredat - Vila-seca - Aguja de Clasificación 100,4, por el incremento de circulaciones ferroviarias derivado de la puesta en servicio de la Variante de Vandellós"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Renovación de Vía del Ramal de acceso al Puerto interior de Ferrol"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: La Encina Bif. Alicante. Vía y electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente sobre el Torrente de Roda en el p.k. 611/930 de la línea Madrid-Chamartín - Barcelona-Estació de França. Provincia de Tarragona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los PP.KK. 74/ 000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/661 de la línea 230 Rfig PlanaPicamoixon-Reus, T.M. Alcover (Tarragona)
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, de los "Proyectos de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo ZaragozaTarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto deConstrucción de la Autopista Ferroviaria Algeciras – Zaragoza. PasosSuperiores del Tramo: Santa María de Huerta (P.K. 194,6) – Aguja 25(P.K. 336,363)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil De 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe.Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 98+875 A 99+125. Línea: Bif. Aigúes-Frontera la Tour de Carol-Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Vic-Ripoll"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de protecciones contra desprendimientos en el talud del P.K. 491/950 al 492/108 de la línea 08770 Oviedo-Santander, de la Red de Ancho Métrico, en Cantabria"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 44+850 a 45+330. Línea: Bif. Aigües - Frontera la Tour de Carol Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Montcada Bif. - Les Franqueses del Vallés - Vic"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para Renovación Integral de la Línea en el Tramo: Buñol-Utiel. Plataforma y Vía".

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 274ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Accesibilidad en la Estación de Villabona (Asturias)" en el término municipal de Llanera (Asturias).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 007ADIF2219 motivado por lasobras del "Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo:Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla (S)", en eltérmino municipal de Tafalla (Navarra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 273ADIF2298 motivado por lasobras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓNINTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. TRAMO: JABUGO–PK96+430. LÍNEA: ZAFRA-HUELVA", en los términos municipales deJabugo y Almonaster la Real (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 271ADIF2298 motivado por lasobras del "Proyecto de Construcción de Renovación Integral deInfraestructura y Vía. Tramo: 96+430-Calañas. Línea Zafra-Huelva", enlos términos municipales de Almonaster la Real, Cortegana, El Cerro deAndévalo, La Zarza-Perrunal y Calañas (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 314ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia", en el término municipal de Valencia
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 343+960 de la L.A.V. MadridLevante" en el término municipal de Requena (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nueva Subestación de Tracción de Figueres", en el término municipal de Figueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 270ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Básico de Remodelación de la Estación de Castelldefels" en el término municipal de Castelldefels (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 275ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de construcción de remodelación de la estación deMontcada bifurcación. Fase I" en el término municipal de Montcada iReixac (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 276ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona). Variante de Vallbona y bifurcación aguas" en los términos municipales de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 277ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para las medidas correctoras hidrogeológicas de la LAV Barcelona-Figueres a su paso por Vallbona (Barcelona)" en los términos municipales de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 318ADIF2304 motivado por las obras de "Proyecto constructivo de la terminal intermodal y logística de Valencia Fuente de San Luis. 1.ª Fase" en el término municipal de Valencia (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria convocando nuevamente al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación a los interesados de determinadas fincas afectadas por el Expediente de Expropiación Forzosa 264ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 4+698)" en los términos municipales de Castellón de la Plana y Almazora (Castellón)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 280ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Rehabilitación del Viaducto Martín Gil, p.k. 23+043, Línea Zamora – A Coruña" en los términos municipales de Manzanal del Barco y Palacios del Pan (Zamora)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 210ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto de construcción para la supresión del paso a nivel del P.K. 427/751 de la línea León-A Coruña, término Municipal de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 279ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Ampliación a 750 metros de las vías de apartado de la Estación de Escacena. Línea Sevilla-Huelva" en el término municipal de Escacena del Campo (Huelva)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 282ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Básico de paso entre andenes y mejora de accesibilidad del apeadero de San Yago, Galapagar (Madrid)" en el término municipal de Galapagar (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 278ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo (vía y catenaria) para la nueva remodelación integral de la estación de Fuente de San Luis (Valencia), para la implantación del ancho estándar" en el término municipal de Valencia (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 281ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo de Renovación de Vía y Electrificación de la línea Madrid - Valencia, entre los PP.KK. 68+295 y 101+328. Tramo Pobla Llarga - Silla" en los términos municipales de Silla, Picassent, Benifaió, Alginet, Algemesí, Alzira y Carcaixent (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 211ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del Paso a Nivel, clase C, del P.K. 59/064 de la Línea RFIG S. Vicente Calders l´Hospitalet. Término municipal de Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona)" en el término municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 213ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 54/246 de la Línea RFIG S. Vicente Calders L’Hospitalet. Término Municipal de La Granada (Barcelona)" en los términos municipales de La Granada y Avinyonet del Penedés (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 212ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 55/361 de la línea Tarragona – Barcelona – Francia. Término Municipal de Subirats" en el término municipal de Subirats (Barcelona)

Informació pública d’avaluació ordinària d’impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per garantir aquesta obligació es troba en el procés d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
De la mateixa manera, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d’avaluació ordinària d’impacte ambiental de projectes, per a aquells casos previstos en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització dels quals correspon a Adif en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental