Organismes internacionals i Agrupacions Europees d’Interès Econòmic (AEIE)

Adif treballa amb el clúster ferroviari més competitiu del món, el que està format per empreses espanyoles punteres en tecnologia i en construcció.

Des de la seva creació, Adif ha participat en els organismes internacionals que han resultat útils a la seva missió i als seus valors, en línia amb la tradició de cooperació que les empreses ferroviàries han seguit durant anys i que els ha permès evolucionar des d’un punt de vista tècnic i també social i polític.
L’activitat duta a terme pels diferents organismes internacionals té moltes formes diferents, però resulta imprescindible que Adif hi sigui present i hi participi activament, cosa que fem sota la coordinació de la Direcció Internacional i amb la col·laboració de nombrosos especialistes d’Adif.
Títol
La col·laboració amb altres gestors d’infraestructures, amb empreses operadores o amb qualsevol altra entitat del sector pot respondre a necessitats diverses:
  • Aspectes tècnics que facilitin l’activitat ferroviària internacional (creació d’estàndards tècnics, participació en projectes de recerca comuns, etc.).
  • Afers legals (harmonització de normativa, preparació de respostes consensuades respecte a la legislació).
  • Defensa en l’àmbit polític dels interessos del sector (grups de pressió en l’àmbit europeu).
  • Qüestions socials (inclusió de viatgers amb necessitats especials, beneficis socials per als treballadors del ferrocarril).
Per la seva rellevància, destaquen les institucions i els organismes europeus en què es desenvolupa la normativa tècnica comuna de seguretat i interoperabilitat, es coordinen els esforços de desenvolupament de corredors, inclòs el sistema de senyalització ERTMS, i es coopera amb altres gestors d’infraestructura ferroviària en totes les qüestions polítiques, econòmiques i tecnològiques que ens afecten com a administrador d’infraestructures en el marc de la Unió Europea; la participació en aquests organismes és fonamental per als interessos de la nostra empresa.

Organismes internacionals principals en què Adif participa

Rail Net Europe

Planificació i gestió de capacitat ferroviària internacional i millora de la qualitat i l’eficiència de la circulació internacional
​​​​​​​
​​​​​​​Accedir

Plataforma de col·laboració europea PRIME

Col·laboració entre gestors europeus per al desenvolupament del Quart Paquet Ferroviari de la UE i impuls al negoci ferroviari

​​​​​​​Accedir
​​​​​​​
Corredors europeus i AEIE
Les Agrupacions Europees d’Interès Econòmic (AEIE) són instruments jurídics que tenen l’objectiu de promoure la cooperació transfronterera per al desenvolupament d’objectius en el si de la UE.
 Concretament, les AEIE en què participa Adif tenen el propòsit de facilitar la implantació de certs corredors ferroviaris i la realització d’estudis que els facin realitat amb l’objectiu de promoure els trànsits internacionals, tot resolent qüestions relacionades amb la infraestructura, la gestió o la tramitació de sol·licituds i permisos de trànsit entre països.