Mercaderies

Aportem valor a la cadena logística

LoremloremLorem ipsum dolor sit amet
Adif posa, a disposició dels seus clients (Empreses Ferroviàries, Candidats, Carregadors, Operadors de Transport Combinat, i altres agents de transport), la seva xarxa de Terminals de Transport de Mercaderies. 

Aquestes infraestructures ferroviàries connectades a una línia (via), permeten iniciar, complementar o concloure el transport ferroviari de mercaderies mitjançant l’execució d’una sèrie d’operacions sobre el tren i sobre la mercaderia que transporta, com a part de la cadena de subministrament a què es vincula.

Aquestes infraestructures ferroviàries es componen de vies principals i de servei.
Estas infraestructuras ferroviarias se componen de vías principales y de servicio.

Adif en el Salón Internacional de la Logística 2023

Nodo Logístico Estratégico de Valencia Fuente San Luis

           Iniciativa Mercancías 30

Què oferim
Xarxa de Terminals
Adif disposa d’una xarxa de 38 Terminals de Mercaderies principals repartides per tot el territori nacional.
Segons la seva funcionalitat podem distingir les següents:transport intermodal, punt de càrrega, formació i maniobres, apartat, manteniment, neteja i rentat i aprovisionament de combustible.
Els serveis que es presten a les Terminals d’Adif són l’adjudicació de capacitat, el subministrament de combustible, la manipulació d’UTI
i les maniobres i altres operacions sobre el Tren.
A dins les seves instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, Adif comercialitza diferents immobles i espais.

Model de gestió

Tot buscant més eficiència de sistema i garantint, en la seva aplicació, criteris de transparència, objectivitat i no discriminació, la legislació actual estableix per a les Terminals de Transport de Mercaderies d’Adif els models de gestió següents:

Títol fragment

Gestió Directa

Gestió Directa, que consisteix en la prestació dels serveis per Adif, sigui amb recursos propis o mitjançant l’establiment de contractes de serveis específics.

Gestió a Risc i Ventura

Gestió a Risc i Ventura, que consisteix en la gestió de la prestació dels serveis per altres explotadors, públics o privats, que compten amb el contracte de disponibilitat d’espais i recursos, al seu risc i ventura.

Gestió amb Autoprestació

Gestió amb Autoprestació, que consisteix en la prestació de serveis per part de les Empreses Ferroviàries, per elles mateixes o en règim de col·laboració amb altres Empreses Ferroviàries, en règim de no exclusivitat.

Lloguer d’Immobles / Mitjans

Lloguer d’Immobles / Mitjans
A dins les seves instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, entre d’altres, Adif comercialitza els immobles i espais següents: 
  • Parcel·les i Terrenys
  • Naus i Magatzems
  • Oficines
  • Aparcaments
  • Campes
  • Altres locals
De la mateixa manera, els clients poden disposar de mitjans especialitzats: 
  • Locomotores
  • Locotractors
  • Grues mòbils de Manipulació
Per a més informació d’immobles, ves al cercador d’espais.
Per a més informació de mitjans: alquilerdemedios@adif.es.
Para más información de inmuebles, accede al buscador de espacios.  Para más información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Salta carrusel
Notes de premsa relacionades
Punt d’atenció de Mercaderies