Mercaderies

Aportem valor a la cadena logística

LoremloremLorem ipsum dolor sit amet
Adif posa, a disposició dels seus clients (Empreses Ferroviàries, Candidats, Carregadors, Operadors de Transport Combinat, i altres agents de transport), la seva xarxa de Terminals de Transport de Mercaderies. 

Aquestes infraestructures ferroviàries connectades a una línia (via), permeten iniciar, complementar o concloure el transport ferroviari de mercaderies mitjançant l’execució d’una sèrie d’operacions sobre el tren i sobre la mercaderia que transporta, com a part de la cadena de subministrament a què es vincula.

Aquestes infraestructures ferroviàries es componen de vies principals i de servei.
Què oferim
Xarxa de Terminals
Adif disposa d’una xarxa de 38 Terminals de Mercaderies principals repartides per tot el territori nacional.
Segons la seva funcionalitat podem distingir les següents:transport intermodal, punt de càrrega, formació i maniobres, apartat, manteniment, neteja i rentat i aprovisionament de combustible.
Els serveis que es presten a les Terminals d’Adif són l’adjudicació de capacitat, el subministrament de combustible, la manipulació d’UTI
i les maniobres i altres operacions sobre el Tren.
A dins les seves instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, Adif comercialitza diferents immobles i espais.

Model de gestió

Tot buscant més eficiència de sistema i garantint, en la seva aplicació, criteris de transparència, objectivitat i no discriminació, la legislació actual estableix per a les Terminals de Transport de Mercaderies d’Adif els models de gestió següents:

Títol fragment

Gestió Directa

Gestió Directa, que consisteix en la prestació dels serveis per Adif, sigui amb recursos propis o mitjançant l’establiment de contractes de serveis específics.

Gestió a Risc i Ventura

Gestió a Risc i Ventura, que consisteix en la gestió de la prestació dels serveis per altres explotadors, públics o privats, que compten amb el contracte de disponibilitat d’espais i recursos, al seu risc i ventura.

Gestió amb Autoprestació

Gestió amb Autoprestació, que consisteix en la prestació de serveis per part de les Empreses Ferroviàries, per elles mateixes o en règim de col·laboració amb altres Empreses Ferroviàries, en règim de no exclusivitat.

Aquí pots descarregar-te’n el procediment.

Lloguer d’Immobles / Mitjans

Lloguer d’Immobles / Mitjans
A dins les seves instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, entre d’altres, Adif comercialitza els immobles i espais següents: 
  • Parcel·les i Terrenys
  • Naus i Magatzems
  • Oficines
  • Aparcaments
  • Campes
  • Altres locals
De la mateixa manera, els clients poden disposar de mitjans especialitzats: 
  • Locomotores
  • Locotractors
  • Grues mòbils de Manipulació
Per a més informació d’immobles, ves al cercador d’espais.
Per a més informació de mitjans: alquilerdemedios@adif.es.
Para más información de inmuebles, accede al buscador de espacios.  Para más información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Salta carrusel
Notes de premsa relacionades
Punt d’atenció de Mercaderies