Programa Estación Abierta Adif

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El Programa


Dins les accions de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat d’Adif, concretament com a part de les accions que miren d’optimitzar el nostre impacte social extern en els entorns locals, Adif compta, des del 2008, amb un programa d’actuacions anomenat Programa Estació Oberta Adif. Aquest programa és l’eina per coordinar i desenvolupar iniciatives culturals, socials i mediambientals a les estacions ferroviàries gestionades per Adif, sempre sota criteris de responsabilitat social i sense finalitats comercials.
Títol

La seva finalitat és potenciar la connexió social de l’estació amb el seu entorn i, d’aquesta manera, augmentar el valor que Adif aporta en els llocs on es desenvolupa la seva activitat. El programa s’articula en tres eixos d’actuació:
  • Obertura de l’estació a l’entorn (visites i activitats socials)
  • Sensibilització sobre valors mitjançant la col·laboració amb ONG i altres entitats sense afany de lucre (exposicions, taules informatives, captació de socis o fons, “flashmob”, concerts, etc.).
  • Accions culturals per a la promoció de nous artistes (concerts i exposicions)
El Programa Estació Oberta Adif és el principal instrument d’Adif per materialitzar la col·laboració amb el tercer sector, ja que posa, a la seva disposició i de manera gratuïta, una plataforma excel·lent (cada any més de 150 milions de persones passen per les estacions d’Adif) per fer activitats que els ajudin en els seus objectius, alhora que les estacions augmenten el seu valor per als ciutadans en proporcionar continguts culturals, socials o ambientals.

Com ho fem

La feina de col·laboració amb les organitzacions sense afany de lucre està regulat per un procediment intern de treball que ens permet garantir l’homogeneïtat en les respostes a les peticions d’espai, amb criteris explícits i compartits, independentment del seu canal d’entrada; també fa més àgil i transparent el procés d’atenció i resposta a les organitzacions del tercer sector.

Sol·licitud per a la cessió d’espais a organitzacions

Les entitats sense afany de lucre (associacions i fundacions) i institucions públiquesque estiguin interessades a fer alguna activitat a les estacions d’Adif i Adif AV han d’enviar emplenat el formulari de sol·licitud així com els documents que s’hi relacionen.
També et pot interessar:
Principals indicadors del Programa

Indicadors 2020

197

Activitats dutes a terme

72

Entitats que hi han participat

60

Estacions que s’han fet servir

Indicadors 2020

144.036 €

Retorn directe obtingut

7,63

Grau de satisfacció amb el resultat de l’activitat per les entitats (valoració mitjana)

9,28

Grau de satisfacció amb la col·laboració oferta per Adif a les entitats (valoració mitjana)