Programa Estación Abierta Adif

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El Programa


Dins les accions de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat d’Adif, concretament com a part de les accions que miren d’optimitzar el nostre impacte social extern en els entorns locals, Adif compta, des del 2008, amb un programa d’actuacions anomenat Programa Estació Oberta Adif. Aquest programa és l’eina per coordinar i desenvolupar iniciatives culturals, socials i mediambientals a les estacions ferroviàries gestionades per Adif, sempre sota criteris de responsabilitat social i sense finalitats comercials.
Títol

La seva finalitat és potenciar la connexió social de l’estació amb el seu entorn i, d’aquesta manera, augmentar el valor que Adif aporta en els llocs on es desenvolupa la seva activitat. El programa s’articula en tres eixos d’actuació:
  • Obertura de l’estació a l’entorn (visites i activitats socials)
  • Sensibilització sobre valors mitjançant la col·laboració amb ONG i altres entitats sense afany de lucre (exposicions, taules informatives, captació de socis o fons, “flashmob”, concerts, etc.).
  • Accions culturals per a la promoció de nous artistes (concerts i exposicions)
El Programa Estació Oberta Adif és el principal instrument d’Adif per materialitzar la col·laboració amb el tercer sector, ja que posa, a la seva disposició i de manera gratuïta, una plataforma excel·lent (cada any més de 150 milions de persones passen per les estacions d’Adif) per fer activitats que els ajudin en els seus objectius, alhora que les estacions augmenten el seu valor per als ciutadans en proporcionar continguts culturals, socials o ambientals.

Com ho fem

La feina de col·laboració amb les organitzacions sense afany de lucre està regulat per un procediment intern de treball que ens permet garantir l’homogeneïtat en les respostes a les peticions d’espai, amb criteris explícits i compartits, independentment del seu canal d’entrada; també fa més àgil i transparent el procés d’atenció i resposta a les organitzacions del tercer sector.

Sol·licitud per a la cessió d’espais a organitzacions

Les entitats sense afany de lucre (associacions i fundacions) i institucions públiquesque estiguin interessades a fer alguna activitat a les estacions d’Adif i Adif AV han d’enviar emplenat el formulari de sol·licitud així com els documents que s’hi relacionen.
També et pot interessar:
Principals indicadors del Programa

Indicadors 2020

197

Activitats dutes a terme

72

Entitats que hi han participat

60

Estacions que s’han fet servir

Indicadors 2020

144.036 €

Retorn directe obtingut

7,63

Grau de satisfacció amb el resultat de l’activitat per les entitats (valoració mitjana)

9,28

Grau de satisfacció amb la col·laboració oferta per Adif a les entitats (valoració mitjana)
Calendari d’ocupació per accions programades
En el calendari següent es poden veure les accions autoritzades per Adif
Calendari de Adif

Galeria Multimèdia amb les activitats del Programa Estació Oberta

  1. Del 19 al 25 de noviembre. Desde FESBAL los 54 bancos de alimentos de España nos piden colaboración en la difusión del llamamiento a colaborar como voluntarios en ´La Gran Recogida de Alimentos’ 2021.
  2. Del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Exposición "Realidades en Transformación: Mujeres, protagonistas del cambio". Movimiento por la Paz
  3. Del 26 de noviembre al 26 de enero. Exposición retrospectiva "Artistas onubenses en Contemporarte"
Salta carrusel
Del 19 al 25 de noviembre.  Desde FESBAL los 54 bancos de alimentos de España nos piden colaboración en la difusión del llamamiento a colaborar como voluntarios en ´La Gran Recogida de Alimentos’ 2021.
Del 19 al 25 de noviembre. Desde FESBAL los 54 bancos de alimentos de España nos piden colaboración en la difusión del llamamiento a colaborar como voluntarios en ´La Gran Recogida de Alimentos’ 2021.
Del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Exposición
Del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Exposición "Realidades en Transformación: Mujeres, protagonistas del cambio". Movimiento por la Paz
Del 26 de noviembre al 26 de enero. Exposición retrospectiva
Del 26 de noviembre al 26 de enero. Exposición retrospectiva "Artistas onubenses en Contemporarte"
Día Julio de 2020. Mundial Contra La Trata. Adif, Adif Alta Velocidad y la ONG APRAMP firmaron un protocolo de colaboración para contribuir a la lucha contra la trata de mujeres y niñas

Descàrrega

Del 19 al 25 de noviembre.  Desde FESBAL los 54 bancos de alimentos de España nos piden colaboración en la difusión del llamamiento a colaborar como voluntarios en ´La Gran Recogida de Alimentos’ 2021.
Del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Exposición
Del 26 de noviembre al 26 de enero. Exposición retrospectiva
Día Julio de 2020. Mundial Contra La Trata. Adif, Adif Alta Velocidad y la ONG APRAMP firmaron un protocolo de colaboración para contribuir a la lucha contra la trata de mujeres y niñas