Informació general

sobre Transparència

Títol

Adif, com a entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, orienta la seva gestió des del diàleg amb els seus grups d’interès (usuaris del ferrocarril, operadors ferroviaris, ciutadans, contribuents, proveïdors, inversors, empleats, etc.), per a l’assoliment d’un sistema ferroviari, segur, eficient i sostenible.

Amb aquesta visió, i des dels valors de responsabilitat, bones pràctiques i servei als interessos de la ciutadania, s’ofereix accés a la documentació pública de la companyia per mitjà d’aquesta web.

Títol
En aquesta pàgina es pot trobar informació que amplia aquesta informació, a més de la que pugui trobar-se en el Portal de la Transparència de l’Administració General de l’Estat, en què també s’integra Adif.

En aquesta secció es troben disponibles els informes de gestió financera i no financera; els processos de necessària informació pública; els elements clau del procés de liberalització al sector ferroviari; la política de protecció de dades i l’accés al Canal Ètic, un conducte de comunicació entre Adif i els seus grups d’interès i amb la societat en general perquè qualsevol persona pugui notificar possibles incompliments del Codi Ètic i de Conducta.Les informacions que afecten funcions i normativa bàsica, òrgans de govern i estructura organitzativa o informació de rellevància jurídica es troben en el capítol de la web on s’integra aquesta secció.