Informació econòmica i de gestió

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Memòria integrada de l’activitat de l’empresa

Des del 2006, Adif ha publicat anualment l’Informe de Sostenibilitat amb la finalitat d’informar i implicar els principals grups d’interès sobre la seva gestió, els resultats i els impactes (anàlisi de materialitat), en què tenim en compte tots els àmbits de la nostra activitat empresarial, així com les dimensions: econòmica, de govern corporatiu, social i ambiental. En aquest document, es reflecteixen dades socials, econòmiques i mediambientals, així com les principals fites de la gestió feta en cada exercici, a més de destacar-hi les línies més rellevants de l’estratègia empresarial en el marc dels corresponents plans estratègics. El document es redacta d’acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les seves respectives versions anuals actualitzades.

El 2017, Adif va optar per la presentació de l’Informe de Gestió Integrat, en què inclou l’estat d’informació no financera i se sotmet als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. La periodicitat de la publicació és anual i té com a fonament reforçar la relació de confiança amb els grups d’interès sobre els quals impacta l’activitat de l’entitat.

A través de les pàgines d’aquests informes, no només es pretén retre comptes sobre les obligacions legals, sinó també oferir els resultats dels compromisos adquirits de manera voluntària amb els diferents grups d’interès.

Informació addicional:

L'Informe de Gestió Integrat Anual està disponible al següent enllaç. A través d'aquest es pot conèixer tot el detall del seu contingut.

Informes de gestió: Comptes anuals i informes d’auditoria de comptes

Trens-quilòmetre i Viatgers

Xarxes d’Adif i Adif Alta Velocitat

En aquesta secció informarem periòdicament de dues magnituds operatives principals: l'evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) ─comparativa mensual i acumulada─, així com la variació acumulada de viatgers a les estacions d'Adif i Adif-AV.