Informació econòmica i de gestió

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Memòria integrada de l’activitat de l’empresa

Des del 2006, Adif ha publicat anualment l’Informe de Sostenibilitat amb la finalitat d’informar i implicar els principals grups d’interès sobre la seva gestió, els resultats i els impactes (anàlisi de materialitat), en què tenim en compte tots els àmbits de la nostra activitat empresarial, així com les dimensions:econòmica, de govern corporatiu, social i ambiental.En aquest document, es reflecteixen dades socials, econòmiques i mediambientals, així com les principals fites de la gestió feta en cada exercici, a més de destacar-hi les línies més rellevants de l’estratègia empresarial en el marc dels corresponents plans estratègics.El document es redacta d’acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les seves respectives versions anuals actualitzades.

El 2017, Adif va optar per la presentació de l’Informe de Gestió Integrat, en què inclou l’estat d’informació no financera i se sotmet als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.La periodicitat de la publicació és anual i té, com a fonament, reforçar la relació de confiança amb els grups d’interès sobre els quals impacta l’activitat de l’entitat.

A través de les pàgines d’aquests informes no només es pretén retre comptes sobre les obligacions legals, sinó també oferir els resultats dels compromisos adquirits de manera voluntària amb els diferents grups d’interès.

Informació addicional:
Qualsevol informació addicional, en relació amb l’Estat de la Informació No Financera de l’Informe de Gestió, pot sol·licitar a la Subdirecció de Responsabilitat Corporativa, Sostenibilitat i Marca, a través del correu electrònic.De la mateixa manera, a aquesta adreça de correu electrònic poden adreçar-se suggeriments i comentaris per millorar l’informe en futures edicions.

Informes de gestió: Comptes anuals i informes d’auditoria de comptes