MADRID - CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR
Connectant amb la mobilitat del futur

Posada en servei: divendres 1 de juliol de 2022

Madrid - Chamartín Clara Campoamor avança en tres actuacions transformadores que la convertiran en un node estratègic del procés de liberalització del transport ferroviari de viatgers i un referent mundial de la mobilitat sostenible, multimodal, intel·ligent i integrada.

La transformació de l'estació projecta més vies destinades a alta velocitat, que passaran de 6 a 12, una vegada conclogui la construcció de quatre noves vies passants i la conversió a ample estàndard de dues més. La superfície del vestíbul també es duplica, ampliant-se cap al nord, l'est i el sud.

El projecte recupera, a més, l'antic vestíbul de Rodalies sota les vies de la capçalera nord i, amb aquest, els nuclis de comunicació vertical entre andanes i el vestíbul, a més de la connexió amb el metro.

Totes les actuacions representen una inversió de 326 milions d'euros, i hi ha més de 1.000 professionals involucrats en el seu desenvolupament.

Nova fase: #ChamartínMásCerca

Adif inicia una nova fase del procés de transformació de Madrid - Chamartín Clara Campoamor amb la qual reforçarà la seva posició com a node estratègic de Rodalies Madrid i del transport urbà i metropolità.
 
Des del 4 de febrer i fins a finals de desembre, abordarà l'ampliació del vestíbul principal cap al nord, el muntatge d'aparells de via i senyalització entre les vies 1 i 6 i el condicionament de les andanes 1, 2 i 3, així com el reforç d'estructures en l'àmbit de la plaça urbana.
Les actuacions dotaran l'estació de més espai per als viatgers de Rodalies, més fluïdesa ferroviària i més connexions de Rodalies amb alta velocitat i Metro. La terminal oferirà més capacitat per a trens i un trànsit més fluid, i podrà gestionar la resolució d'incidències amb més eficiència. Una vegada finalitzada aquesta fase, Chamartín podria gestionar entre un 25 % i un 30 % més de viatgers diaris de Rodalies, fins a 900 trens diaris.
 
Les actuacions, de gran volum, requeriran l'ús de maquinària de gran dimensió. Es tracta d'obres singulars, amb fonamentacions molt properes a la via i la construcció de bigues de grans dimensions sobre andanes i via. La planificació ha atès també dos aspectes: la minimització de riscos de seguretat per a viatgers, treballadors i circulacions i l'optimització dels temps, associada al finançament dels fons europeus MRR.
L'execució d'aquesta fase requereix la interrupció del servei ferroviari entre Chamartín i Nuevos Ministerios, al túnel de Sol, a les línies C3, C3a, C4, C4a i C4b) des del 4 de febrer a desembre. Totes aquestes tindran alternatives a través d'altres línies de Rodalies. La planificació ha tractat de minimitzar l'afectació, mantenint operatius el túnel de Recoletos entre Chamartín i Atocha, així com el de Sol i Recoletos al tram amb més trànsit de Rodalies: Nuevos Ministerios - Atocha.
 
Per garantir la mobilitat dels ciutadans, Renfe ha reforçat els serveis amb més trens (+15 %) i més places assegudes (+6 %). Així mateix, hi ha incorporat més personal i comptarà amb 700 professionals per informar, orientar i guiar els viatgers a les estacions.
Consulta el pla alternatiu de transports a l'enllaç següent:

Chamartín avança

Aquests treballs es desenvolupen en paral·lel a la resta d'actuacions que transformen Madrid - Chamartín Clara Campoamor en un node estratègic d'una mobilitat multimodal i integrada, que respon a l'increment de trànsit associat al procés de liberalització del transport de viatgers.
 
Amb una inversió de 326 milions d'euros, aquestes actuacions en execució van dirigides a duplicar la capacitat per a l'alta velocitat i doblar la superfície del vestíbul cap al nord, l'est i el sud. Així mateix, s'aborda la remodelació de 13 vies i andanes destinades a Rodalies i es recupera l'antic vestíbul de Rodalies sota vies de la capçalera nord —vestíbul Central— i, amb aquest, els nuclis de comunicació vertical entre andanes i el vestíbul interior, a més de la connexió directa amb l'alta velocitat i Metro de Madrid.
Duplicació de la capacitat per a l'alta velocitat
Madrid - Chamartín Clara Campoamor duplicarà la capacitat per a l'alta velocitat, que passarà de les 6 vies actuals a un total de 12, més una via d'estacionament. En l'actualitat es construeixen 4 noves vies passants d'ample estàndard —la 22, 23, 24 i 25— i es converteixen a estàndard la 14 i la 15.

El complex ferroviari passarà així a tenir un total de 25 vies: dotze destinades a l'alta velocitat en ample estàndard i tretze a Rodalies i mitjana i llarga distància en ample ibèric.
L'ampliació permetrà seguir donant resposta a l'arribada progressiva dels serveis d'alta velocitat provinents de la Comunitat Valenciana i Múrcia, així com al creixement de la resta de línies de la xarxa d'alta velocitat des del nord de la Península.
Duplicació de l'espai per als viatgers
L'estació aborda l'ampliació del vestíbul cap al nord, l'est i el sud —amb la qual cosa duplicarà la seva superfície fins als 18.000 m²— i la reordenació i accessibilitat del flux de viatgers, a més de l'optimització dels recorreguts per als vianants.

L'edifici de viatgers acollirà tres àmbits: una zona d'embarcament per a alta velocitat amb doble altura, una per a Rodalies, i un vestíbul comú en forma de gran passadís longitudinal, que es configura com el cor de l'estació i principal via de moviment de viatgers i ciutadans.
Recuperació de l'antic vestíbul de Rodalies
El projecte en aquesta fase inclou també una actuació destacada: la reforma de l'antic vestíbul de Rodalies sota vies de la capçalera nord —clausurat als anys vuitanta—, que es transforma ara en un gran espai de 2.376 m² i recupera els nuclis de comunicació vertical entre les andanes —entre les vies 1 i 11— i el vestíbul inferior per als viatgers i trànsits d'alta velocitat, que recorrerà transversalment la platja de vies i permetrà la connexió directa amb les xarxes de Rodalies i metro.
Així es facilita la connexió amb altres modes de transport públic i es millora la multimodalitat i l'accessibilitat a l'estació.
Remodelació de 13 vies i andanes d'ample ibèric
Sis d'aquestes vies passants tindran continuïtat al túnel de Sol (vies 1 a 5) i set al de Recoletos (vies 6 a 13). A més, es desenvolupa una actualització de l'enclavament que governa l'estació i la instal·lació d'aparells de via i senyalització per incrementar la velocitat de circulació i, així, atendre l'increment de demanda, augmentar la flexibilitat de la xarxa ferroviària i millorar la resposta de les instal·lacions davant incidències.
Reordenació dels vials urbans a l'exterior
Les obres també tenen un impacte positiu a l'exterior, ja que resolen la borsa de taxis —que es protegirà per una marquesina—, creen un edifici per a consigna i independitzen el trànsit urbà del trànsit intern de l'estació, de manera que alliberen espai i reordenen els vials.

A més, es reforça la multimodalitat, amb la incorporació d'espais destinats a nous modes de transport sostenible, entre els quals hi ha aparcaments segurs per a bicicletes amb la finalitat de promoure la integració de models de transport nets i impulsar desplaçaments de primer i últim quilòmetre.

12/12/2022 Proyectos en Madrid Chamartín

 1. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 2. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 3. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 4. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 5. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 6. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 7. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 8. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 9. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 10. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 11. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 12. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 13. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 14. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 15. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 16. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 17. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 18. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 19. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 20. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 21. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 22. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 23. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 24. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Salta carrusel
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Vídeo: Conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco. El hilo verde que nos une.
Time lapse recorriendo el nuevo túnel en ancho estándar Chamartín -P. de Atocha
Primer tren comercial que atraviesa el nuevo túnel Chamartín- Puerta de Atocha. Procedente de Santander con destino Alicante.
Vídeo: Chamartín, concurso internacional de diseño
Vídeo: Nueva estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor

Descàrrega

Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Vídeo: Conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco. El hilo verde que nos une.
Time lapse recorriendo el nuevo túnel en ancho estándar Chamartín -P. de Atocha
Primer tren comercial que atraviesa el nuevo túnel Chamartín- Puerta de Atocha. Procedente de Santander con destino Alicante.
Vídeo: Chamartín, concurso internacional de diseño
Vídeo: Nueva estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor

Salta carrusel
Notes de premsa relacionades