Període 2021-2027

Finançament europeu

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), instrument financer de la política de cohesió europea, contribueix a corregir els desequilibris regionals. La normativa que regeix els recursos FEDER en el període 2021-2027 es troba en:
En el període 2021-2027 s'han definit cinc Objectius Polítics per a les inversions de la UE:
  • OP 1. Una Europa més competitiva i intel·ligent.
  • OP 2. Una Europa més verda, baixa en carboni.
  • OP 3. Una Europa més connectada, que millori la mobilitat.
  • OP 4. Una Europa més social i inclusiva.
  • OP 5. Una Europa més propera als seus ciutadans.
L'Acord d'Associació d'Espanya 2021-2027, aprovat el 18 de novembre de 2022 per part de la Comissió Europea, és el document de caràcter estratègic que recull el plantejament bàsic i les prioritats d'inversió dels fons FEDER, FSE+, FEMPA i el FTJ per al període 2021-2027.
FEDER
Ajuda prevista del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 324,75 milions d'euros.
Delegació de determinades funcions de l'Autoritat de Gestió en l'Organisme Intermedi prèvia designació formal.
Ministeri d’Hisenda. La política regional i els seus instruments. Fons europeus.
Descripció d’operacions i accions de comunicació fetes

Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF)

El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) és un instrument financer creat per la Comissió Europea amb l'objectiu de construir, desenvolupar, modernitzar i finalitzar les xarxes transeuropees, tenint en compte els compromisos de descarbonització a llarg termini i els objectius de creixement intel·ligent, sostenible i integrador i cohesió territorial, social i econòmica, i facilitant les sinergies entre els sectors digital, del transport i de l'energia.

Els objectius específics del Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) en el sector del transport són donar suport a les inversions que contribueixen al desenvolupament dels projectes d'interès comú relatius a les xarxes i infraestructures eficients, interconnectades i multimodals per aconseguir una mobilitat intel·ligent, interoperable, sostenible, integradora, accessible i segura, i adaptar part de l'RTE-T per a un doble ús de les infraestructures de transport amb vista a millorar la mobilitat tant civil com militar.
Aquestes ajudes són gestionades per l'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA) de la Comissió Europea a través de convocatòries anuals i s'atorguen en competència entre les diferents sol·licituds concurrents.
La normativa que regeix per als projectes d'Adif que rebran cofinançament a través del Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) en el període 2021-2027 es troba en:
Responsive Image
En el període 2021-2027, el Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) recolza a través de CEF Transport projectes clau d'infraestructures de transport. Aquest programa cofinança amb una ajuda de 7 milions d'euros.