Sensor d'arena

Dispositiu i procediment per a mesurar l'altura de cúmuls d'una substància en entorns ferroviaris

És un sistema de seguretat que pertany al camp de sensors de mesura d'altures de substàncies, especialment de l'altura d'arena en l'àmbit ferroviari i de comunicacions en entorns desèrtics.

El dispositiu és capaç de determinar la quantitat de substància acumulada en un lloc determinat així com el procediment de mesura que s'hi associa.

La substància pot ser qualsevol de què se'n conega la densitat i, preferentment, aquelles substàncies oposades en entorns ferroviaris tals com aigua, arena, neu, llot, gel, etc.

La invasió de les vies per arena procedent de dunes en moviment o dipositada per fenòmens de tempestes d'arena i vent és una de les preocupacions que poden afectar tant la utilització com el manteniment de les instal·lacions. En cas que es diposite sobre les vies una quantitat d'arena important, podria ser necessari disminuir temporalment la velocitat permesa, i en casos extrems s'arriba a interrompre el trànsit de trens per seguretat.

En aquest context, cal l'ús de detectors d'acumulacions o cúmuls de substància capaços de proporcionar a l'operador de la línia ferroviària, en particular la línia d'alta velocitat, informació sobre la quantitat de substància (arena, aigua, etc.) que s'acumula a cada moment en punts determinats de la via.
Per a donar aquesta informació, es crea el dispositiu i procediment per a mesurar l'altura de cúmuls d'una substància en entorns ferroviaris.

El dispositiu és capaç de mesurar de manera directa l'altura dels cúmuls mitjançant sensors capacitius i de forma indirecta, mitjançant el valor del pes acumulat sobre una cèl·lula de càrrega juntament amb la densitat típica del material que es pretén mesurar, de manera que es permet ajustar la densitat mitjançant un sensor d'humitat ambiental. Aquesta doble mesura dona més fiabilitat a la lectura que proporciona el dispositiu.

També disposa d'un acceleròmetre per a comprovar la verticalitat del dispositiu, de manera que s'eviten lectures errònies en cas d'inclinació o bolcada a causa d'algun possible colp.

La informació que genera el dispositiu es transmet fins a un centre de control on es prendran les accions necessàries en funció de les lectures de nivell.

El dispositiu s'ha provat en entorn ferroviari de línies d'alta velocitat sense que haja patit cap tipus d'interferència en les lectures ni per proximitat a catenària ni durant el pas de trens.

Compartida amb: