Activitat internacional

d'Adif i Adif Alta Velocitat

La nostra labor en fòrums internacionals

L'activitat d'Adif està cada vegada més influïda per lleis, normatives, estàndards tècnics i procediments que tenen el seu origen en institucions i organitzacions internacionals, principalment, però no solament, la Unió Europea. Una part important de la tasca internacional d'Adif és l'impuls i la participació en aquells fòrums de discussió, en què defensa els interessos de la nostra entitat i de la indústria i tecnologia espanyola.

Assessorament a empreses i administradors d'infraestructures

A més, tenint en compte que el ferrocarril s'ha convertit arreu del món en referència obligada de sostenibilitat per a la mobilitat dels ciutadans i l'impuls de les relacions comercials mitjançant el transport de càrregues, nombrosos administradors i gestors d'infraestructura requereixen el suport i l'experiència d'Adif perquè els ajuden en el seu propi procés de modernització tecnològica i organitzativa.

Assessorem, així, governs, empreses i institucions interessades a desenvolupar els seus sistemes ferroviaris, mitjançant la prestació de serveis, l'assistència a projectes o la realització de cursos de capacitació, amb la participació dels experts d'Adif, hereus del llarg procés de modernització de la xarxa ferroviària espanyola

Col·laborem en la millora de les connexions europees

Finalment treballem en estreta col·laboració amb els nostres socis europeus per a assegurar les millors connexions ferroviàries, i les més eficients, amb els nostres veïns, per mitjà dels corredors europeus, així com l'impuls al tràfic de mercaderies amb la UE.
Tota l'activitat internacional d'Adif està guiada per l'estratègia internacional de l'empresa, plenament alineada amb les prioritats del Pla Estratègic 2030.

Socis del sector

Adif treballa amb el clúster ferroviari més competitiu del món, el format per empreses espanyoles capdavanteres en tecnologia i en construcció.
• Prestigioses empreses internacionals de consultoria i enginyeria.
• Àmplia experiència en obres públiques.
• Experiència en el disseny, la construcció, el manteniment i l'operació de grans projectes ferroviaris d'alta velocitat.
• Ampli coneixement de la gestió de serveis ferroviaris i integració de sistemes.
• Fiabilitat de tots els processos que configuren un servei al client d'alta qualitat.
• L'experiència en alta velocitat que Espanya està exportant amb èxit a altres països.