Pla de recuperació, transformació i resiliència

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El Pla de recuperació, transformació i resiliència s'inclou dins de l'instrument temporal NextGenerationEU, aprovat pel Parlament Europeu i del Consell per a estimular-ne la recuperació.

El pla gira entorn de quatre eixos principals: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. Aquests eixos orienten deu polítiques palanca que recullen trenta components que articulen els programes d'inversions, i Adif i Adif AV estan implicats en dos:

- Component 1 "Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans". 
Inversions en infraestructures de rodalia ferroviària ("Actuacions de millora de la qualitat i fiabilitat en el servei de rodalia ferroviària").

- Component 6 "Mobilitat sostenible, segura i connectada".
Inversions en actuacions dirigides a la construcció de noves infraestructures ferroviàries als corredors Atlàntic i Mediterrani i a la modernització i millora de les ja existents ("Xarxa Transeuropea de Transports: corredors europeus").
Inversions en actuacions en les infraestructures ferroviàries de l'RTE-T que no estan incloses en els corredors de la xarxa bàsica ("Xarxa Transeuropea de Transport: altres actuacions").
Inversions en actuacions per al desenvolupament de terminals intermodals i logístiques estratègiques i accessos a ports ("Intermodalitat i logística").