Prestació de serveis

Informació sobre els serveis prestats per Adif

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Les empreses ferroviàries i altres candidats tenen dret a rebre de manera no discriminatòria els serveis bàsics mínims d'accés a la infraestructura, inclòs l'accés per via fèrria a les instal·lacions i als serveis que s'hi presten.

En les terminals de transport de mercaderies, Adif, per mitjà de la seua àrea de Serveis Logístics, presta els serveis d'acord amb el que estableix la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, i segons el model de gestió de cada terminal.

Oferta de serveis