Declaració sobre la xarxa

Antecedents

La “Declaració sobre la xarxa” (d'ara endavant DX) és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a la disposició de les empreses ferroviàries i candidats i conté informació sobre les condicions d'accés, així com sobre les condicions d'accés a les instal·lacions de servei i a la prestació de serveis en aquestes instal·lacions i la informació necessària per a la utilització dels drets d'accés, amb la finalitat de garantir la transparència i l'accés no discriminatori a la infraestructura ferroviària de tots els candidats a sol·licitar capacitat per a prestar serveis de transport ferroviari.

S'hi detallen les normes generals, els terminis, procediments i criteris relatius als sistemes de cànons i adjudicació de capacitat, així com la informació necessària per a cursar una sol·licitud de capacitat d'infraestructura.

Declaració sobre la xarxa 2022

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
S’ha actualitzat per a l'exercici 2022 incloent-hi l’horari de servei, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d’abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d’adjudicació de capacitat d’infraestructura ferroviària.7

De conformitat amb l'art. 32.2 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari, aquesta Declaració sobre la xarxa s'ha sotmés al preceptiu tràmit de consultes, i ha sigut aprovada en el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Adif, celebrat el dia 29 de novembre de 2021.

Declaración sobre la Red. Documentos
Declaración sobre la Red Adif 2022
Edición 28 de julio de 2022
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 28 de enero de 2022
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad V.0.
Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 6 de junio de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

Actualitzacions

Principales modificaciones incorporadas en la Declaración sobre la Red 2022

Declaracions sobre la xarxa corresponents a anys anteriors

Año 2021

Año 2020

Año 2019