Serveis

Connectivitat, mobilitat i benestar social

La infraestructura com a instrument de servei

L'orientació a servei d'Adif i Adif AV es du a terme amb el propòsit d'alinear els productes prestats amb els desitjos i les necessitats dels operadors ferroviaris, els visitants de les estacions com a clients més valuosos, amb l'objectiu d'obtindre més beneficis per a la societat a llarg termini.


Les nostres estacions, terminals i, en definitiva, les nostres infraestructures han d'orientar-se a recollir les respostes i estímuls de les persones usuàries en la relació que mantenen amb la nostra companyia, de manera que s'adapten els serveis a cada client, necessitats, hàbits, gustos o moments personals.
​​​​​​​
La focalització a servei es materialitza a través de l'escolta activa dels nostres clients, les persones usuàries de les nostres estacions, terminals i operadors.
En aquest alineament tota l'organització col·labora, de manera que aconsegueix donar respostes àgils a les noves exigències de mobilitat (informació, seguretat, accessibilitat, intermodalitat, disponibilitat, capacitat …).

La nostra organització, juntament amb els senyals dels nostresstakeholders,ha de reorientar-se a la gestió de la dada (data driven) per a poder adquirir, processar i aprofitar dades de manera constant per a crear
eficiències, desenvolupar o iterar nous serveis i productes, per a aconseguir mantindre la competitivitat en nom de fomentar i facilitar el transport ferroviari com a mitjà sostenible, dinamitzador i transformador de la societat.

Responsive Image
Entre altres qüestions, s'impulsaran aspectes com els següents:
  • Entrada d'operadors nous
  • Oferta d'infraestructura
  • Transport eficient:viatgers, trànsit, interoperabilitat
  • Benestar social
  • Mobilitat
  • Connectivitat
  • Interoperabilitat