Punts de recàrrega elèctrica

Implantació de punts de recàrrega elèctrica / Ferrolineres

Responsive Image

Des de fa anys, Adif ha estat estudiant la manera d'aprofitar l'energia elèctrica de la seua xarxa i, fruit dels diferents projectes d'R+D+I que s'hi desenvolupen, va ser el registre d'una patent sobre el Procediment de control del sistema i càrrega de bateries des del sistema elèctric ferroviari (P-NAC 201130502).

La part nova d'aquest sistema és que permet la captació d'energia elèctrica en alta tensió (AT) del sistema elèctric ferroviari i la seua transformació a baixa tensió (BT), sense que afecte el trànsit ferroviari, per a la creació de punts de recàrrega elèctrica (PRE) oberts al públic que utilitzaran els vehicles elèctrics.

Amb aquesta iniciativa, Adif i Adif AV busquen contribuir a pal·liar un dels grans problemes a què s'enfronta la càrrega de vehicle elèctric –la dificultat de l'aplicació a la mobilitat interurbana–, i per a això es recolza en la compra d'energia verda certificada, una xarxa de més de 9.700 quilòmetres de línies electrificades i la mateixa xarxa d'estacions de viatgers. D'aquesta manera, el radi d'acció del vehicle elèctric podrà estendre's fora de les àrees metropolitanes i, a més, els ciutadans d'altres àrees podran accedir al sistema.

La implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics s'emmarca en el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic d'Adif i Adif AV 2018-2030, que contempla el foment de la mobilitat sostenible i l'electromobilitat com a ferramenta per a complir amb els objectius de descarbonització de l'activitat econòmica.

Els promotors que hi estiguen interessats hauran d'instal·lar a l'estació corresponent almenys un PRE de càrrega ràpida amb dos connectors, a fi que s'hi puga efectuar una recàrrega ràpida simultània de dos vehicles elèctrics.