Informació econòmica i de gestió

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Memòria integrada de l'activitat de l'empresa

Des de 2006, Adif ha publicat anualment l'Informe de Sostenibilitat amb la finalitat d'informar i involucrar els principals grups d'interés sobre la seua gestió, els resultats i els impactes (anàlisis de materialitat), de manera que es consideren tots els àmbits de la nostra activitat empresarial, així com les dimensions: econòmica, de govern corporatiu, social i ambiental. En aquest document, es reflecteixen dades socials, econòmiques i mediambientals, així com les principals fites de la gestió que s'ha dut a terme en cada exercici, i s'hi destaquen les línies més rellevants de l'estratègia empresarial en el marc dels plans estratègics corresponents. L'informe es du a terme d'acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les respectives versions anuals actualitzades.

En 2017, Adif va optar per la presentació de l'Informe de Gestió Integrat, incloent-hi l'estat d'informació no financera, i es va sotmetre als mateixos criteris d'aprovació, dipòsit i publicació que l'Informe de Gestió. La periodicitat de la publicació és anual i té com a fonament reforçar la relació de confiança amb els grups d'interés sobre els quals impacta l'activitat de l'entitat.

Per mitjà de les pàgines d'aquests informes, es pretén no solament retre comptes sobre aquelles obligacions legals, sinó també oferir els resultats dels compromisos adquirits de manera voluntària amb els diferents grups d'interés.

Informació addicional:

L'Informe de Gestió Integrat anual està disponible en l'enllaç següent. A través d'aquest es pot conéixer tot el detall del seu contingut.

Informes de gestió: Comptes anuals i informes d'auditoria de comptes

Trens-quilòmetre. Viatgers que hi han pujat i que n'han baixat

Xarxes d'Adif i Adif Alta Velocitat

En aquesta secció informarem periòdicament de dues magnituds operatives principals: l'evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) ─comparativa mensual i acumulada─, així com la variació acumulada de viatgers que hi han pujat i n'han baixat en les estacions d'Adif i Adif-AV.