Informació econòmica i de gestió

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Memòria integrada de l'activitat de l'empresa

Des de 2006, Adif ha publicat anualment l'Informe de Sostenibilitat amb la finalitat d'informar i involucrar els principals grups d'interés sobre la seua gestió, els resultats i els impactes (anàlisis de materialitat), de manea que es consideren tots els àmbits de la nostra activitat empresarial, així com les dimensions econòmica, de govern corporatiu, social i ambiental. En aquest document, es reflecteixen dades socials, econòmiques i mediambientals, així com les principals fites de la gestió que s'ha dut a terme en cada exercici, i s'hi destaquen les línies més rellevants de l'estratègia empresarial en el marc dels plans estratègics corresponents. L'informe es du a terme d'acord amb les directrius de la Guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les respectives versions anuals actualitzades.

En 2017, Adif va optar per la presentació de l'Informe de Gestió Integrat, incloent-hi l'estat d'informació no financera i es va sotmetre als mateixos criteris d'aprovació, dipòsit i publicació que l'Informe de Gestió. La periodicitat de la publicació és anual i té com a fonament reforçar la relació de confiança amb els grups d'interés sobre els quals impacta l'activitat de l'entitat

Per mitjà de les pàgines d'aquests informes es pretén no solament retre comptes sobre aquelles obligacions legals, sinó també oferir els resultats dels compromisos adquirits de manera voluntària amb els diferents grups d'interés.

Informació addicional:
Qualsevol informació addicional, en relació amb l'estat de la informació no financera de l'Informe de Gestió, es pot sol·licitar a la Subdirecció de Responsabilitat Corporativa, Sostenibilitat i Marca, per mitjà del correu electrònic. Igualment, es poden dirigir a aquesta adreça de correu electrònic suggeriments i comentaris per a millorar l'informe en futures edicions.

Informes de gestió: Comptes anuals i informes d'auditoria de comptes