Mercaderies

Aportant valor a la cadena logística

LoremloremLorem ipsum dolor sit amet
Adif posa a la disposició dels seus clients (empreses ferroviàries, candidats, carregadors, operadors de transport combinat i altres agents de transport) la seua xarxa de terminals de transport de mercaderies.  

Aquestes infraestructures ferroviàries connectades a una línia (via) permeten iniciar, complementar o concloure el transport ferroviari de mercaderies mitjançant l'execució d'una sèrie d'operacions sobre el tren i sobre la mercaderia que transporta, com a part de la cadena de subministrament a les quals es vincula.

Aquestes infraestructures ferroviàries es componen de vies principals i de servei.
Estas infraestructuras ferroviarias se componen de vías principales y de servicio.

Adif en el Salón Internacional de la Logística 2023

Nodo Logístico Estratégico de Valencia Fuente San Luis

           Iniciativa Mercancías 30

Què hi oferim
Xarxa de terminals
Adif disposa d'una xarxa de 38 terminals de mercaderies principals repartides arreu del territori nacional.
Segons la seua funcionalitat podem distingir-ne les següents: transport intermodal, punt de càrrega , formació i maniobres, apartat, manteniment, neteja i llavat i aprovisionament de combustible.
Els serveis que es presten a les terminals d'Adif són l'adjudicació de capacitat, el subministrament de combustible, la manipulació d'UTI 
i les maniobres i altres operacions sobre el tren.
Adif comercialitza dins de les seues instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, diferents immobles i espais.

Model de gestió

Buscant més eficiència del sistema i garantint quan aquest s'hi aplique criteris de transparència, objectivitat i no discriminació, la legislació actual estableix per a les terminals de transport de mercaderies d'Adif els models de gestió següents:

Títol fragment

Gestió directa

Gestió directa, que consisteix en la prestació dels serveis per part d'Adif, o bé amb recursos propis o bé per mitjà de l'establiment de contractes de serveis específics.

Gestió a risc i ventura

Gestió a risc i ventura, que consisteix en la gestió de la prestació dels serveis per part d'altres explotadors, públics o privats, que tenen el contracte de disponibilitat d'espais i recursos, al seu risc i ventura.

Gestió en autoprestació

Gestió en autoprestació, que consisteix en la prestació de serveis per part de les empreses ferroviàries, per a si mateixes o en règim de col·laboració amb altres empreses ferroviàries, en règim de no-exclusivitat.

Lloguer d'immobles / Mitjans

Lloguer d'immobles / Mitjans
Adif comercialitza dins de les seues instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, entre altres, els immobles i espais següents:  
  • Parcel·les i terrenys
  • Naus i magatzems
  • Oficines 
  • Aparcaments
  • Campas
  • Altres canals
Així mateix, els clients poden disposar de mitjans especialitzats:  
  • Locomotores
  • Locotractors
  • Grues mòbils de manipulació
Per a més informació d'immobles, accedeix al buscador d'espais.
Per a més informació de mitjans: alquilerdemedios@adif.es.
Para más información de inmuebles, accede al buscador de espacios.  Para más información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Saltar carrusel
Notes de premsa relacionades
Punt d'atenció de mercaderies