Accessibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

L'entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.adif.es.
Títol

ILUNION Accesibilidad ha dut a terme una auditoria d'accessibilitat del lloc web d'Adif, a fi de certificar el seu compliment del nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seua versió 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C), així com dels requisits per a satisfer la Norma UNE 301 549:2018, també en el nivell AA.

Consulteu informe

Situació de compliment

Aquest lloc web compleix parcialment l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

ILUNION Accesibilidad certifica, amb data 20 de desembre de 2021, que el lloc web d'Adif, compleix parcialment el nivell Doble A segons les Pautes d'Accessibilitat al Contingut de la Web 2.1 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium, encara que s'ha detectat que encara existeixen les barreres següents:

  • Existeixen imatges la descripció textual de les quals ha de revisar-se.

  • En algunes pàgines ha de revisar-se l'ús del color, així com el contrast entre primer pla i fons.

  • Existeix problemes en la visualització del contingut en augmentar el text o fer zoom.

  • Existeixen problemes en la navegació amb teclat

  • En alguns casos no s'identifiquen els errors apropiadament

  • En alguns casos cal revisar la interacció amb tecnologies de suport.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de desembre de 2021.

El mètode utilitzat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l'organisme mateix.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018, com per exemple:>>
  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web,
  • transmetre altres dificultats d'accés al contingut,
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.
A través del següent formulari de contacte, seleccionant l'àrea "Bústia de comunicació web".