Sostenibilitat i medi ambient

Integració ambiental de projectes i obres

Viaducto Peña de los Enamorados en la línea Madrid Córdoba -Sevilla

Assegurament del compliment legal mediambiental en el disseny i desenvolupament de projectes i obres

L’Àrea de Seguiment Ambiental de Projectes coordina i supervisa ambientalment els projectes de cadascuna de les Àrees Tècniques, en visa la conformitat amb les condicions de les Declaracions d’Impacte Ambiental, la normativa i requisits ambientals legals vigents i la normativa específica pròpia d’Adif i Adif-AV.

L’Àrea de Vigilància Ambiental d’Obres és la responsable de la coordinació i l’assessorament de la vigilància tant de les obres amb Declaració d’Impacte Ambiental com de les que no estan sotmeses a aquest tràmit, assegurant el compliment del compromís mediambiental, la normativa, i els procediments vigents d’aplicació.