Sostenibilitat Social

Recuperació d'actius amb criteris socials

Adif és conscient del rellevant impacte que el desenvolupament de la seua activitat té sobre les comunitats en què opera i en el conjunt del país.

Alguns dels actius immobiliaris en desús tornen a tindre vida per a la seua reutilització en projectes socials o empresarials, en col·laboració amb institucions, entitats sense ànim de lucre o empreses. En ser posats al servei del desenvolupament econòmic i social dels territoris on se situen, tornen a generar valor i contribueixen al desenvolupament sostenible i al benestar social.  

  • Programa Actius per al Desenvolupament: ​​Programa que té com a objectiu impulsar la recuperació d'actius immobiliaris en desús per a la seua reutilització en projectes socials o empresarials, en col·laboració amb institucions, entitats sense ànim de lucre o empreses, per a generar activitat econòmica, especialment en entorns rurals. En 2020 es van arrendar dos immobles en el marc d'aquest programa. Van ser les estacions de Bustarviejo-Valdemanco (Comunitat de Madrid) i Garga-Transmonte (la Corunya).

  • Arrendaments amb criteris socials. Adif arrenda a entitats sense ànim de lucre (administracions públiques, associacions i fundacions) diferents actius a preus avantatjosos sempre que l'objectiu de l'arrendament siga destinar-ho a activitats socials, culturals, assistencials, turístiques, educatives o comunitàries. En 2020 es van subscriure 23 contractes d'arrendaments amb criteris socials.

  • Programa de Vies Verdes. Adif recupera antics traçats ferroviaris en desús per a reconvertir-los en rutes per al desenvolupament rural i la implantació de noves formes de turisme actiu i sostenible. En tot el territori nacional existeixen un total de 126 Vies Verdes d'Adif, condicionades o en procés de condicionament l'extensió total del qual és de 1.702 km. (dades a 31 de desembre de 2020).