Aerotraviesa

Travessa aerodinàmica de ferrocarril. Disseny nou.

Com a resultat del projecte “Aurígidas: Estudi del comportament aerodinàmic tren-via a velocitats superiors a 300 km/h el fenomen de llevant de balast” s'ha dissenyat un tipus de travessa nou.

L'Aerotraviesa, a causa de la seua forma geomètrica, modifica el camp de velocitats sobre el balast a la zona entre travesses i minimitza la presència de partícules de balast sobre aquestes.

Avantatges respecte a la travessa actual
  • Redueix un 21 % la càrrega aerodinàmica en l'espai immediatament superior al llit de balast.
  • L'ús d'aquesta possibilita un augment del 12 % de la velocitat d'operació del tren.
  • La càrrega aerodinàmica provocada a 330 km/h per la travessa actual seria equivalent a la que genera l'Aerotraviesa a 370 km/h.
  • El seu disseny permet augmentar la distància entre la cota de balast i la cara superior de la travessa.
  • La seua implantació no comporta més costos de fabricació ni manipulació.
Característiques generalsParàgraf de tipus destacat
  • Redueix la superfície plana de la cara superior de la travessa.
  • Millora de les prestacions aerodinàmiques.

Aquest desenvolupament nou permet augmentar la velocitat d'explotació de les línies d'alta velocitat i disminuir el nombre d'impactes de partícules de balast sobre els baixos del tren o elements d'infraestructura.

Anàlisi fluida dinàmica (CFD) Aerotraviesa
  • ​​​​Disminució de la càrrega aerodinàmica sobre la cara superior de la travessa.
  • Disminució de la càrrega aerodinàmica sobre el llit de balast.
Zona de validació de l'Aerotraviesa

La funcionalitat de l'Aerotraviesa es va verificar en un tram de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, concretament en el PK69+500, on se situa el Centre d'Assajos d'Alta Velocitat de Brihuega.

Compartida amb: