Control cabines d'enclavament

Procediment de control remot de sistemes elèctrics a cabines d'enclavament

El procediment de control remot de la invenció consisteix en un sistema de comandament i informació de determinades instal·lacions elèctriques situades a les cabines dels enclavaments d'instal·lacions de seguretat mitjançant comandaments telefònics i informació per veu a través de línia telefònica; normalment, aquestes cabines es troben a les estacions.

Així doncs, es tracta d'aconseguir controlar a distància determinats elements elèctrics situats a les cabines d'enclavament per a tindre informació precisa sobre aquests elements elèctrics i saber si hi ha cap anomalia, sense que siga necessari acostar-se a la cabina d'enclavament per comprovar-ho, com ocorre convencionalment, de manera que això permet solucionar determinades avaries conegudes també a distància, la qual cosa tampoc no és possible actualment.