Canviador ample dual

Canviador d'ample dual en plataforma única

Els sistemes automàtics de canvi d'ample existents en la xarxa ferroviària nacional permeten als trens passar d'una línia amb ample ibèric (1.668 mm) a una altra amb ample estàndard UIC (1.435 mm) o a la inversa, sense necessitat de canvi de bogis o eixos, variant la distància entre rodes al pas del tren per la instal·lació destinada per a això.

​​​​​​​Aquestes instal·lacions s'integren amb els sistemes de comunicació, gestió i telecomandament de les línies que uneixen i s'hi du a terme la transició de la tensió d'electrificació i dels sistemes de senyalització

Paràgraf de tipus destacat

Funcionalment, el pes que suporten les rodes, procedent de la caixa del vehicle, l'assumeixen, des d'un instant abans d'entrar en el canviador, uns patins o corrons de suport que es mouen per carrils addicionals als de rodament. Les rodes es desenclaven i una parella de carrils convergents actua per a desplaçar-les lateralment. A continuació, s'asseguren en la nova posició i ixen del canviador i tornen a suportar el pes del vehicle.

La velocitat de pas pel canviador ha de ser inferior a 30 km/h.

Tipus de canviadors
Cambiador Tipo TALGO y Cambiador Tipo CAF

Per a les diferents tecnologies de rodament desplaçable dels trens que circulen a Espanya, TALGO i CAF, semblants conceptualment, però amb diferències quant a la sustentació del tren i manera d'alliberar i assegurar els mecanismes, es van utilitzar, inicialment, instal·lacions i plataformes diferents per al canvi d'ample.

Els primers avanços cap a la integració de tecnologies van permetre la utilització d'una única instal·lació de canvi d'ample, encara que amb dues plataformes diferents que s'alçaven i abatien o s'intercanviaven en el pla horitzontal. Posteriorment, entre 2006 i 2007, Adif va desenvolupar un nou tipus de canviador dual, de plataforma única, de manera que només amb el moviment d'algunes peces permet el pas de trens Talgo i Caf, i es redueix de manera dràstica la infraestructura necessària i amb avantatges significatius:

  • Millora l'operació amb guies i visió artificial noves.
  • Disminueix l'amplària de l'espai necessari per a la instal·lació.
  • Redueix els costos de construcció, operació i manteniment.
  • Adaptable a altres parells d'amples de via (1.000/1.435), (1.435/1.668), (1.435/1.520)
Canviadors d'ample dual a Espanya

Es dissenyen i construeixen amb criteris de modularitat, de manera que es possibilita la modificació de la configuració si canvien les necessitats i la portabilitat, i es permet el trasllat dels equips, ja que no estan fixos al carril en una fossa sinó a una plataforma desmuntable.

La necessitat d'avançar en la polivalència dels canviadors i en previsió que els trens internacionals pogueren integrar vagons o cotxes de diverses tecnologies, el canviador dual de plataforma única permetrà el pas de vehicles amb altres sistemes europeus de rodament desplaçable com l'alemany “Ràfia” i el polonés “SUW2000”.

Llicenciat a: