DCO

Dispositiu per a la detecció de caiguda d'objectes en vies

Té com a missió la retenció i la detecció de forma segura, dels objectes susceptibles de caure a la plataforma de via des de passos superiors i boques de túnel.


Permet comunicar, de manera simultània, aquestes incidències al lloc de comandament i als enclavaments electrònics.

Paràgraf de tipus destacat
 • Certificació SIL4 de l'element sensorial que detecta la caiguda de l'objecte i n'informa els enclavaments per a executar actuacions de seguretat.
 • Certificació SIL2 de comunicacions ethernet amb els enclavaments.
Característiques generals
 • Mínim manteniment. No té electrònica en via, ni necessita alimentació elèctrica.
 • Alta fiabilitat i disponibilitat de la instal·lació.
 • Immune als camps electromagnètics en l'explotació ferroviària.
 • Autodiagnòstic del sistema, de manera que detecta automàticament la degradació de l'element sensorial.
 • Baix consum energètic.
 • Doble fibra òptica, il·luminada bidireccionalment amb codificació identificativa de direcció i pas.
Altres característiques
 • Comunicacions amb telecomandament de detectors: ethernet protocol propietari i lEC 600870-5-104 Perfil ADIF.
 • Comunicacions amb enclavaments: ethernet dual SIL2, EN 50159-1.
 • Compatibilitat electromagnètica: 50121-4:2007, EN 61000-2-4, EN 60870-2.
Llicenciament