Dinatrans

Zona de transició d'una línia ferroviària situada entre una via en balast i una via en placa de formigó

El problema tècnic que resol la invenció és disminuir el desgast i deteriorament de la infraestructura de via en les zones de transició entre vies amb una gran diferència de característiques mecàniques i resistents en sentit vertical i així disminuir els costos de manteniment i conservació.

Addicionalment, es resol també el problema tècnic d'augmentar així el confort sota condicions de seguretat en els usuaris del ferrocarril mitjançant la disminució de les acceleracions verticals en la zona de transició. Els dos problemes tècnics es resolen gràcies a la invenció reivindicada.

Compartida amb: