DVL

Dispositiu meteorològic per a trànsit. Detector de vent lateral amb algoritme de control per a fixar limitacions temporals de velocitat

El detector de vent lateral (DVL) és un sistema que permet predir la velocitat i direcció
del vent que afecta el trànsit ferroviari. Davant de condicions meteorològiques adverses, determina els rangs de velocitats dels trens que garanteixen la seua seguretat.
El sistema està format per un conjunt d'estacions meteorològiques per a mesurar la velocitat
i direcció del vent, la temperatura, la pressió atmosfèrica i la humitat
relativa, i per un algoritme de control que processa la informació i estableix les limitacions temporals de velocitat que corresponguen.

  • Importància creixent dels efectes del vent lateral en la circulació dels trens d'alta velocitat.
  • El fenomen adquireix més rellevància en traçats d'alta velocitat amb terraplens o viaductes, i també a les eixides de les trinxeres.
  • La utilització de tecnologies de tracció distribuïda en trens implica més sensibilitat als efectes que produeix el vent lateral.
Paràgraf de tipus destacat

Dues funcions principals:

  • MESURAR la velocitat i direcció del vent per a predir-ne el comportament.
  • GENERAR alarmes quan se superen els llindars límit de seguretat i comunicar les limitacions temporals de velocitat per a la circulació segura dels trens.
Llicenciat a: