Sostenibilitat i medi ambient

Economia circular

Adif ha col·laborat en l'elaboració de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, Espanya Circular 2030, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic contribuint amb 6 iniciatives en els eixos de: consum, gestió de residus, mercat de matèries primeres secundàries, i ocupació i formació.

Les iniciatives que Adif ha aportat per al I Pla d'Acció d'Economia Circular 2021-2023 són:

  • Elaboració d'un catàleg de criteris ambientals i socials per a la contractació en matèria d'infraestructures ferroviàries que en facilite la incorporació en els processos de contractació amb l'objectiu que Adif fomenten els principis de l'Economia Circular i la Contractació Pública Ecològica de manera transversal.

  • Projecte Ecomilla, una aposta per la mobilitat sostenible en els entorns urbans l'objectiu del qual és facilitar el recorregut porta a porta del viatger (des de l'origen a l'estació de ferrocarril i des d'aquesta fins al punt de destinació) utilitzant una manera de transport eficient i de nul·les o molt baixes emissions.

  • Gestió eficaç dels excedents de terres d'obres d'infraestructura ferroviària per a afavorir la recuperació ambiental d'entorns degradats o la seua reutilització en altres obres.

  • Mesures per a incrementar la reutilització de la terra vegetal en les obres per als treballs de restauració i integració paisatgística conseqüència d'obres ferroviàries.

  • Foment de l'ús de materials i tècniques de gestió sostenible en estacions de ferrocarril.

  • Programa integral per a la recuperació social d'actius ferroviaris en desús, i generar-ne valor mitjançant projectes d'emprenedoria o servei públic.