Eix O G I

Eix ferroviari amb canvi automàtic a múltiples amples de via

Sistema homologat i validat de conjunts de rodament desplaçable i canviador d'ample per a la circulació de vagons de mercaderies (ample estàndard / ample ibèric)

Paràgraf de tipus destacat

Aquesta invenció es refereix a un eix ferroviari amb canvi automàtic a múltiples amples de via, que permet resoldre el problema de la diferència d'ample de via que hi ha en les diverses xarxes ferroviàries del món i que suposa una barrera per al trànsit ferroviari i obliga que es faça transbordament de càrrega o canvi d'ample manual. Concretament, l'eix ferroviari està previst per a modificar l'ample entre rodes en els vehicles de ferrocarril per a passar de manera contínua d'un ample de via a un altre i fer-los circular per mitjà d'un tram de via de transició amb carril i contracarril, que, variant el seu ample de manera contínua, connecta les dues vies de diferent amplària.

Descripció

L'eix ferroviari comprén rodes ferroviàries (1) muntades sobre un eix (2) mitjançant ajustament lliscant, en virtut de la interposició de casquets ajustats (3) que estan lubrificats per mitjà de greix per la part interior (4) de la roda (1), de manera que permeten la transició d'un ample a un altre sense necessitat d'alliberar la càrrega de les rodes. Les rodes (1) queden bloquejades a l'eix (2) en el desplaçament axial mitjançant el maniguet (5) de garres (5’) solidari en rotació a l'eix (2), que allotja les garres (5’) en ranures anulars i trapezials (6’) previstes en anells (6) muntats sobre la boixa (7) de la roda (1), de manera que participa en el bloqueig i desbloqueig un maniguet d'enclavament (10) i uns ressorts pretensats (11) la força dels quals pot ser vençuda mitjançant un pitjador (12) en forma de disc, incloent-hi, a més, l'eix ferroviari uns compassos articulats (13) connectats per un extrem a un maniguet de suport (14) dels mateixos compassos articulats (13) i per un altre extrem a un anell base (9) encercolat i solidari a l'eix.

Paràgraf de tipus destacat

El contracte de llicència exclusiva de patent i obres de propietat intel·lectual concedeix a ADIF, com llicenciatari, un dret en exclusiva sobre les patents i la propietat intel·lectual dels sistemes al territori de la Unió Europea. Amb la qual cosa, ADIF podrà concedir subllicències, en igualtat de condicions, per a l'ús i l'explotació de tots els drets llicenciats o alguns.

En concret: fabricació, muntatge, posada en explotació, manteniment i comercialització dels béns i equips patentats.