Equipotencialitat

Sistema de gestió d'equipotencialitat en instal·lacions d'alta tensió ferroviàries

 

 

Supervisió constant del funcionament dels elements i les connexions del sistema per a assegurar que s'ha produït l'equipotencialitat realitzada.

 

 

Un sensor de tensió (6), autosupervisat, mesura per dues vegades la tensió de catenària i, si les lectures coincideixen, la transmet a la unitat de control de manera que si aquesta rep una ordre de tancament a través del bus de comunicacions (24) (d'un telecomandament), el seccionador realitza l'equipotencialitat i la posada a terra de la catenària i cable de guarda.

El sensor de tensió rep la tensió del convertidor de tensió (7) i d'aïllament galvànic, compost de dos mòduls connectats. El primer (7a) rep la tensió d'alimentació (25) i també està connectat al carril negatiu.

El sensor de tensió també està connectat al seccionador (1) i estableix un bucle pel qual circula corrent contínuament. Si deixara de circular corrent, el sensor de tensió s'apaga proporcionant un valor 0 a la unitat de control i genera un senyal d'avaria.

Problema tècnic per resoldreParàgraf de tipus destacat

ASSEGURAR l'equipotencialitat de les instal·lacions una vegada aquestes no tinguen energia i se n'haja dut a terme la posada a terra.

ASSEGURAR que s'han connectat correctament la catenària i el cable de guarda amb el carril negatiu.

La invenció verifica per dos mitjans que el seccionador es troba en posició tancada, de manera que s'assegura l'equipotencialitat mentre es mantinga tancat el bucle de corrent.

  • Control per final de carrera en el motor que genera i envia un senyal amb la posició a la unitat de control.
  • Un sensor angular òptic (2) informa la unitat de control de la posició de les fulles (18) del seccionador, per mitjà d'un receptor/emissor (11) alimentat per un tercer convertidor de tensió (13).

La invenció respon a normes relacionades amb la seguretat ferroviària, com ara en túnels electrificats segons diferents regulacions, entre altres, per les especificacions tècniques d'interoperabilitat (“ETI”) sobre la seguretat en els túnels en els sistemes ferroviaris transeuropeus convencionals i d'alta velocitat (decisió de la Comissió Europea de 20 de desembre de 2007).

S'obliga a la instal·lació de preses per a realitzar l'equipotencialitat entre la catenària i el carril, als punts d'accés al túnel i prop dels punts de separació entre seccions.