FEDER Programació

Actuacions

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020 assigna de manera indicativa una ajuda de 396,7 milions d'euros, dels quals 387,86 milions d'euros corresponen a l'objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, 3,18 milions d'euros a l'objectiu temàtic 4: Economia baixa en carboni i 5,67 milions d'euros a l'objectiu temàtic 13: Assistència tècnica 

Per a aquest període, Adif també té concedides unes ajudes FEDER per import de 8,2 milions d'euros, que són gestionades pel Ministeri Ciència i Innovació (MCIN) i l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE). (Vegeu informació de finançament en I+D+i)

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Corredor Atlàntic. Millora/Adequació a estàndard RTE-T Madrid-Còrdova-Algesires. Renovacions i apartadors a Andalusia
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  46,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  37,0 M€
Corredor Atlàntic. Millora/Adequació a estàndard RTE-T Madrid-Còrdova-Algesires. Instal·lacions a Andalusia
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  20,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  16,5 M€
Corredor Atlàntic: Tram Illescas-La Calzada de Oropesa. Renovació i senyalització línia actual trànsit mixt
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  33,0 M €
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  21,1 M€
Corredor Atlántico: Tramo La Calzada de Oropesa-Monfragüe. Renovación y señalización línea actual tráfico mixto
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  10,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  8,0 M€
Línea Sevilla-Cádiz
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  46,9 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  30,0 M€
Línia de trànsit mixt Sevilla-Cadis. Ramal Bajo de la Cabezuela
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  14,5 M €
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  9,3 M€
Línea Sevilla-Huelva. Apartaderos
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  7,5 M€ M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  4,8 M€
Xarxa bàsica. Accés ferroviari al port de Sevilla
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  21,4 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  13,7 M€
Xarxa bàsica. Línia de trànsit mixt Sevilla-Cadis. Instal·lació del sistema de seguretat ERTMS
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  38,8 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  24,8 M€
Xarxa global. Accés al Port de Sagunt
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  22,8 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  11,4 M€
Xarxa global. Línia Mèrida-Puertollano a Castella-la Manxa
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  76,4 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  48,9 M€
Xarxa global. Línia Mèrida-Puertollano a Extremadura
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  15,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  10,0 M€
Xarxa global. Grañena-Jaén
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  20,9 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  13,4 M€
Rodalies Còrdova. Construcció de dues noves estacions i adequació d'andanes en tres d'existents
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  4,0 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  3,2 M€
Actuacions en la Xarxa Convencional a Andalusia
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  15,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  10,0 M€
Actuaciones en la Red Convencional en Castilla La Mancha
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  12,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  10,0 M€
Totals inversió i ajudes FEDERParàgraf de tipus destacat
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d'euros)
  598,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  391,0 M€

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Projecte MERCAVE

En les ajudes cofinançades dins del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020, que són gestionades pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN), hi ha el projecte MERCAVE, que forma part del:

Objectiu Temàtic 1: enfortir les capacitats en I+D+i que permeten el desenvolupament de vincles i la creació de sinergies entre el sector públic i el sector empresarial; i estimular la inversió empresarial en I+D+i, a través d'instruments tant d'oferta com de demanda, contribuint a millorar la competitivitat empresarial basada en la innovació i la creació d'ocupació d'alt valor afegit.

Objectiu específic: OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats de I+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública d'innovació.

Eix prioritari 01, dins de la Prioritat d'inversió 1b: El foment de la inversió empresarial en I+i, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament. 

Actuació 004 - Línia de Foment de la Innovació des de la Demanda (FDI) i de la Compra Pública Innovadora (CPI).