FEDER Gestió i seguiment

Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020

La Subdirecció General de Gestió del FEDER del Ministeri d'Hisenda, com a autoritat de gestió del FEDER a Espanya, una vegada avaluada la descripció de funcions i procediments proporcionada per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) d'acord amb la fitxa elaborada per l'autoritat de gestió, ajustant-se en tot cas als criteris establits en l'Annex lll del Reglament d'Execució (UE) núm. 1011/2014, va encomanar a ADIF les funcions incloses en l'acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d'abril de 2017 i acceptat pel president d'ADIF el 8 de maig de 2017.

ADIF durà a terme les funcions d'Organisme Intermedi per a les actuacions d'ADIF i ADIF Alta Velocitat sota la responsabilitat de l'autoritat de gestió, en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020.