Giralda Rail

Auscultació del cap de carril per corrents induïts

GIRALDA RAIL és un sistema que permet detectar l'aparició incipient de clivelles, fissures o defectes superficials en el cap del carril, en particular els que es produeixen per la interacció roda-carril en el rodament.

El sistema d'auscultació, basat en la utilització de corrents induïts o de Foucault, s'ha desenvolupat i verificat a partir d'un projecte d'R+D+I consorcial, en el qual han participat les empreses Amayuelas, Isend, el Centre Tecnològic CARTIF i l'Àrea d'R+D+I d'ADIF.

Paràgraf de tipus destacat

Giralda Rail possibilita una actuació immediata sobre els defectes que s'hi troben i a menys cost que amb altres tècniques tradicionals que hi ha en el mercat que detecten les fissures en un estat més avançat, la qual cosa implica, normalment, una actuació dràstica com ara el reemplaçament del carril.

Versions del producte

Amb el mateix mètode d'auscultació, el producte Giralda Rail s'ofereix en dues versions:

 

Model autoportant denominat PORTOS

Vehicle d'arrossegament manual en el qual s'instal·la l'equip d'auscultació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Model embarcat ARGONAUTA

Permet fer les inspeccions a més velocitat ja que s'instal·la l'equip d'auscultació a bord d'un vehicle de via.

 

 

 

 

 

 

 

Equip PORTOS

Es tracta d'un equip mòbil, fàcilment transportable i manejat per un únic operari. Dotat amb dos equips de generació i detecció de corrents induïts, disposa del programari FOCARAIL per a una anàlisi detallada de l'estat del carril, la identificació i valoració dels defectes i la seua ubicació en la via.

Amb els dos equips de generació es realitza, de manera simultània, la detecció de defectes en els
caps dels dos carrils, dret i esquerre.

L'espectre d'actuació de les sondes cobreix tota la superfície d'interacció roda-carril.

Altres característiques de l'equip PORTOS:

  • Velocitat mitjana d'auscultació:3 km/h.
  • Captura automàtica de les dades i emmagatzematge de tota la informació recopilada durant el procés d'auscultació.
  • Possibilitat d'adaptació a qualsevol tipus de via i raïl.
  • Té un sistema de localització de defectes, que permet una georeferenciació correcta d'aquests i del quilòmetre on estan ubicats.
 
 
 
Equip embarcat en vehicle de via - ARGONAUTA

La característica principal és la velocitat amb la qual es poden fer les inspeccions (80 km/h o superior) ja que va embarcat en un vehicle de via, dresina o similar.

ARGONAUTA ve proveït de sengles equips de generació i detecció de corrents induïts, un per a cada carril. Té el mateix programari FOCARAIL desenvolupat per a l'equip PORTOS, per a l'anàlisi detallada del carril en la seua cara activa, la identificació i valoració dels defectes i la georeferenciació.

Altres característiques de l'equip ARGONAUTA:

  • Anàlisi de l'estat de la via en temps real.

  • Equip embarcat de control de posicionament de les sondes en els eixos horitzontal i vertical, la qual cosa permet fer les inspeccions a velocitats elevades, ja que no existeix contacte entre la sonda i el carril, evitant interferències possibles amb la infraestructura.

  • Captura automàtica de les dades georeferenciades i emmagatzematge de tota la informació recopilada durant el procés d'auscultació.

Compartit amb: