Grua manipulació contenidors

Grua per a manipulació de contenidors

Aquesta invenció es refereix a una grua per a la manipulació de contenidors; en concret, aquesta invenció es refereix a un accessori acoblable a una grua que permet la manipulació de contenidors les mesures dels quals no són estàndard.

És aplicable tant a grues de pòrtic com a les mòbils autopropulsades portacontenidors.

Característiques

La grua per a la manipulació de contenidors comprén el següent:

• una cabina de control;
• un spreader que comprén actuadors per al seu desplaçament i mitjans de comunicació amb la cabina de control;
• almenys una aleta acoblada a aquest spreader, i
• una baioneta que, al seu torn, comprén un sistema de bloqueig per rotació adaptada per a acoblar-se a la part superior d'un contenidor, en el qual aquesta aleta s'estén transversalment a una distància determinada de l'spreader.

Paràgraf de tipus destacat

Permet utilitzar una mateixa grua per a diferents grandàries de contenidors de manera que, en conseqüència, agilitza les tasques de moviment de contenidors.

Paràgraf de tipus destacat

Segons aquesta invenció, la grua comprén un mecanisme de desplaçament de l'aleta en una direcció substancialment transversal respecte a l'spreader. Aquesta capacitat de desplaçament de l'aleta és el que permet que la grua puga alinear-se, mitjançant una reconfiguració fàcil de les aletes, a diferents cinc grandàries de contenidors, la qual cosa és especialment avantatjosa, per exemple, en el cas de contenidors que disposen d'un aïllament tèrmic que n'augmenta les dimensions. En concret, aquesta invenció comprén dues aletes acoblades l'spreader