Indica

Interacció dinàmica pantògraf-catenària

L'eina INDICA permet avaluar la interacció dinàmica entre la línia aèria de contacte i el pantògraf, mitjançant l'avaluació de la força d'elevació del pantògraf i els punts de pèrdua de contacte (envols) amb la catenària.

La Universitat de Castella-la Manxa i ADIF han desenvolupat aquest programari específic per a l'anàlisi, l'estudi i la modelització de la interacció del pantògraf i l'elasticitat de la catenària, en els seus aspectes dinàmics. Aquest plantejament la diferència de l'aplicació per al càlcul de pèndols CALPE, a la qual complementa.

Integració amb l'eina de càlcul de pèndols CALPE.

Optimització de tensions mecàniques i distribució de pèndols.