Miffo

Sistema per a la millora del rang dinàmic i la reducció d'incertesa de mesura en sensors distribuïts sobre fitxa òptica

El projecte proposa l'ús de dos sistemes basats en fibra òptica per al monitoratge de les infraestructures designades. D'una banda, un sistema d'anàlisi distribuïda Brillouin, que permeta saber si hi ha un problema en una infraestructura i on es localitza. D'altra banda, un sistema basat en xarxes de Bragg per al monitoratge selectiu de trams curts per a saber amb més detall l'origen i les solucions possibles.

Objectius del projecte
  • Identificar les necessitats de monitoratge en obres de traçats ferroviaris, analitzant-ne les resolucions, precisions, costos i estat de cada sistema en ús o potencialment utilitzable.
  • Conéixer les possibilitats efectives d'ús de sensors de fibra òptica, sobre magnituds que s'identifiquen que de monitorar en les infraestructures que s'hi proposen.
  • Desenvolupament d'un model teoricopràctic de l'arquitectura de sensors de fibra òptica per al monitoratge de temperatura, desplaçaments i vibracions en túnels i terraplens.
  • Identificació de localitzacions idònies, arquitectures de sensat, logística de presa de dades, qualitats de la implementació de xarxes, etc., per als models proposats (xarxes de Bragg i sensor Brillouin distribuït).
  • Desenvolupament d'un sistema de camp per mesurar la temperatura i les tensions basat en xarxes de Bragg amb aplicació a punts concrets.
  • Desenvolupament d'un sistema de monitoratge distribuït de desplaçament i temperatura basat en sensat Brillouin en fibra òptica.
Paràgraf de tipus destacat

Aquest projecte de monitoratge sorgeix de la necessitat de monitorar certes infraestructures ferroviàries (túnels, terraplens, viaductes, etc.) de manera que es possibilita una actuació anticipada, la qual cosa augmenta la seguretat de la infraestructura i afavoreix un estalvi significatiu en els costos de manteniment.

Sistema i evolució del projecte

Després del desenvolupament d'aquests sistemes d'anàlisis, el projecte MIFFO preveu portar aquests sistemes a un assaig en camp, que han de simultaniejar-se amb l'ús normal de la via. Això, a més, permetrà conéixer les limitacions i els problemes que tindrien aquestes tecnologies en aquest entorn. S'ha presentat una clara millora del rang de sensat de fibra òptica que permet monitorar fibra en longituds superiors als 150 quilòmetres.

Han començat les proves amb un sistema de mesura de xarxes de Bragg en via, en el km 69,5 de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, amb suport de la caseta tècnica d'assajos i proves de camp per a projectes d'innovació tecnològica. A més, s'ha conclòs el disseny i la programació de proves de monitoratge per mitjà de sensors dinàmics basats en fibra òptica d'un viaducte i assajos accelerats a escala real en la instal·lació del CEDEX.

El projecte nacional MIFFO es troba en la categoria d'investigació. Està coordinat pel
Departament de Metrologia de l'Institut de Física Aplicada del CSIC i amb la participació
d'Adif, representat per la Direcció d'Innovació Tecnològica, el Departament d'
Electrònica de la Universitat d'Alcalà i l'empresa ICYFSA.

Llicenciat a: