Peça aïllant

Peça aïllant perfeccionada per a subjecció elàstica de carrils sobre travesses bibloc

En línies generals, aquestes peces es col·loquen a banda i banda del patí del carril per a subjectar-lo a la travessa mitjançant tirafons roscats o caragols i rosques que els travessen i prèvia interposició de sengles plaques elàstiques d'acer que descansen sobre un encaixat configurat en la cara superior d'aquestes peces aïllants.

La invenció consisteix a dotar al fons de l'encaixat per a suport de la làmina o placa elàstica d'un ampli enfonsat obert als laterals per a establir com a únic suport per a la placa elàstica dues bandes extremes paral·leles al carril.

Amb això s'impedeix que es transmeten esforços directes a la peça aïllant de retenció quan s'efectua el serratge correcte, de manera que s'aconsegueix més seguretat, així com economia de fabricació, i es compleixen les exigències que imposa l'augment de la velocitat en els trens,
més de 160 km/h.

Paràgraf de tipus destacat

Aquest sistema de fixació és aplicable als tipus de carril de 45 kg/m i 54 kg/m.