SCGMM

Sistema de Comunicacions per a la Gestió del Material Mòbil

El sistema SCGMM permet la recollida i l'explotació de la informació que es registra en els terminals situats a bord dels vehicles de material mòbil d'Adif i de les empreses subministradores i mantenidores.

Context del sistema SCGMM