Telefonema digital

Procediment i sistema per a tall i restabliment de tensió en una línia elèctrica mitjançant telefonemes

 

 

Aquesta patent automatitza la gestió dels telefonemes convencionals utilitzats per a sol·licitar maniobres de tall/connexió d'una zona d'una línia elèctrica per a dur-ne a terme manteniment, reparacions o modificacions.

 

 

 

 

Descripció

Comprén un centre de telecomandament d'energia que comunica amb uns dispositius portàtils, cadascun assignat a almenys un operari de manteniment, mitjançant els quals es du a terme l'enviament d'un telefonema a partir de la informació emmagatzemada al centre del telecomandament en el qual es gestionen i s'emmagatzemen els diferents esdeveniments que han ocorregut durant la sol·licitud.

Les maniobres sol·licitades en el telefonema s'envien a la instal·lació de la línia elèctrica des del centre perquè s'executen. El centre permet la gestió de bloquejos dels elements de tall/connexió de les instal·lacions de la línia elèctrica i permet consultar als operaris de manteniment, a través dels dispositius portàtils, l'estat d'aquests elements de tall/connexió.