Tensor hidràulic

Tensor hidràulic per a alliberar tensions en vies de ferrocarril

Aquest tensor té com a finalitat alliberar les tensions en els carrils de la via a causa de les dilatacions i contraccions que provoca la variació de temperatura en les diferents estacions de l'any.

Descripció

El treball del tensor consisteix a amarrar dos trams de carril consecutius sotmetent-los a un esforç de tracció per a aproximar les vores adjacents d'aquests trams tendint a unir-los fins a deixar un espai estret corresponent amb una cala de soldadura col·locada prèviament per a després procedir a aquesta i a la unió de tots dos trams de carril mitjançant aquestes cales, de manera que queden així els dos trams de carril sotmesos a un esforç de tracció controlada que es mantindrà després de desmuntar el tensor hidràulic amb un allargament d'aquests trams de carril.

Té dos blocs d'amarratge associats mitjançant un parell de cilindres hidràulics i uns tirants longitudinals, aquests blocs tenen una canalització centrada, el fons de la qual queda recolzat sobre la banda de rodament del cap de dos trams consecutius d'un carril de via i s'incorporen, a més, tascons per a consolidar la fixació d'aquests blocs d'amarratge.