Sostenibilitat i Medi ambient

Gestió de la contaminació acústica

imagen párrafo
Mapes de soroll i plans d'acció

Mapes de soroll i plans d'acció

​​​​​​​Aquesta Llei i el Reial Decret 1513/2005 que la desenvolupa, de 16 de desembre, exigeixen l'elaboració de mapes estratègics de soroll (MES) i plans d'acció contra el soroll (PAS) dels grans eixos ferroviaris, i entenem com a aquests els trams ferroviaris que superen els 30.000 trens/any.

Tercera fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció

Com en les fases anteriors, els trams que s'estudien s'han dividit en Unitats de Mapa Estratègic (UME), que han permés organitzar els diferents trajectes dins d'un itinerari ferroviari i donar continuïtat als trams, de manera que així es dota l'estudi de més funcionalitat i es facilita la comprensió del concepte d'eix ferroviari.
La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

En el caso de esta última fase se han analizado 1.277 km de la red ferroviaria, distribuidos en 28 Unidades de Mapa Estratégico:​​​​​​​​​​​​​​

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va posar a disposició del públic els mapes estratègics de soroll de la fase III el dia 3 d'octubre de 2020 (BOE núm. 262 del d'octubre de ).

Primera i segona fase dels mapes estratègics de soroll i els plans d'acció.

La informació dels mapes estratègics de soroll i els plans d'acció contra el soroll de les dues primeres fases estan disponibles en el Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Fase II

Quilòmetres estudiats

1.416 km

Mapes estratègics de soroll

Informació pública:

BOE núm. 242, de 6 d'octubre de 2016

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 206, de 28 de juliol de 2017

Plans d'acció

Informació pública:

BOE núm. 38, de 12 de febrer de 2018.

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 235, de 28 de

Fase I

Quilòmetres estudiats

685 km

Mapes estratègics de soroll

Informació pública:

BOE núm. 99, de 24/04/2008,Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.

Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució2008

Plans d'acció

Informació Pública:

BOE núm. 286, de 28 de novembre de 2011Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.

Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució

Mètode comú de càlcul CNOSSOS

Títol
El 13 de desembre de 2018 es va publicar en el BOE l'Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, per la qual es modifica l'Annex II del Reial Decret 1513/2005, i estableix el mètode de càlcul CNOSSOS-EU com a mètode de càlcul comú a tots els països membres per al càlcul del soroll industrial, del soroll d'aeronaus, del soroll de trens i del soroll del trànsit rodat.
Per a poder aplicar amb garanties de qualitat aquest mètode, en el cas del soroll ferroviari, cal un treball previ que consisteix en la caracterització acústica dels vehicles ferroviaris i de les vies, i la definició dels paràmetres de configuració dels models.
Respecte a això, ADIF Alta Velocitat està duent a terme les tasques tècniques necessàries que permeten la implantació del mètode CNOSSOS-EU per al càlcul de soroll de ferrocarril i, en concret, per a elaborar mapes estratègics de soroll de la xarxa ferroviària espanyola gestionada per ADIF i ADIF Alta Velocitat corresponents a lafase IV.

Mètode holandés - Caracterització acústica de trens

Títol
El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, SRM II, publicat com “Reken-en Meetvoorschrift  Railverkeerslawaai '96” (“Guia per al càlcul i mesura del soroll del transport ferroviari 1996”) era el mètode que, per al càlcul ferroviari, recomanava l'Annex II del Reial Decret 11513/2005 fins a la publicació de l'esmentada Ordre PCI/1319/2018, que el va modificar.
Mentre les instruccions tècniques per a utilitzar el mètode CNOSSOS-EU no estiguen disponibles, es manté en aquest apartat la informació sobre l'equivalència acústica entre les categories de trens del mètode holandés i els trens que operen a Espanya, perquè es puguen utilitzar en l'elaboració de mapes de soroll en què siga necessari fer una predicció del soroll que emet el trànsit ferroviari.