Sostenibilitat i Medi ambient

Gestió de la contaminació acústica

Método común de cálculo CNOSSOS-EU

El 13 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Orden PCI/1319/2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1315/2005, estableciendo el método de cálculo CNOSSOS-EU, como método común para todos los Estados de la UE para el cálculo del ruido industrial, del ruido de aeronaves, del ruido ferroviario y del ruido del tráfico rodado.
Título
El método de cálculo CNOSSOS-EU está descrito en la Directiva 2015/996 de la Comisión, por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y en la Directiva Delegada 2021/1226 de la Comisión, por la que se modifica, para adaptarla al progreso científico y técnico, la Directiva 2015/996.

Esta nueva Directiva ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento por la Orden PCM/80/2022 que ha entrado en vigor el 11 de febrero de 2022.
​​​​​​​
​​​​​​​Para poder aplicar este método, en el caso del ruido ferroviario ha sido necesario un trabajo previo consistente en la caracterización acústica de los diferentes vehículos ferroviarios, y de las diferentes tipologías de infraestructura, así como en la definición de los parámetros de configuración del modelo.

El resultado de este trabajo ha sido recogido en una GUIA, cuyo objetivo es ofrecer la información necesaria para el empleo del método CNOSSOS-EU en el cálculo del ruido ferroviario en las infraestructuras de ADIF y ADIF AV, a través de una serie de indicaciones que pretenden facilitar su implementación práctica para la elaboración de cualquier estudio acústico que requiera modelización.

​​​​​​​GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CNOSSOS-EU EN ADIF Y ADIF AV

Mapas de ruido

imagen párrafo
Mapes de soroll i plans d'acció

Mapes de soroll i plans d'acció

​​​​​​​Aquesta Llei i el Reial Decret 1513/2005 que la desenvolupa, de 16 de desembre, exigeixen l'elaboració de mapes estratègics de soroll (MES) i plans d'acció contra el soroll (PAS) dels grans eixos ferroviaris, i entenem com a aquests els trams ferroviaris que superen els 30.000 trens/any.

Tercera fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció

Com en les fases anteriors, els trams que s'estudien s'han dividit en Unitats de Mapa Estratègic (UME), que han permés organitzar els diferents trajectes dins d'un itinerari ferroviari i donar continuïtat als trams, de manera que així es dota l'estudi de més funcionalitat i es facilita la comprensió del concepte d'eix ferroviari.
La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

En el caso de esta última fase se han analizado 1.277 km de la red ferroviaria, distribuidos en 28 Unidades de Mapa Estratégico:​​​​​​​​​​​​​​

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va posar a disposició del públic els mapes estratègics de soroll de la fase III el dia 3 d'octubre de 2020 (BOE núm. 262 del d'octubre de ).

Primera i segona fase dels mapes estratègics de soroll i els plans d'acció.

La informació dels mapes estratègics de soroll i els plans d'acció contra el soroll de les dues primeres fases estan disponibles en el Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Fase II

Quilòmetres estudiats

1.416 km

Mapes estratègics de soroll

Informació pública:

BOE núm. 242, de 6 d'octubre de 2016

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 206, de 28 de juliol de 2017

Plans d'acció

Informació pública:

BOE núm. 38, de 12 de febrer de 2018.

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 235, de 28 de

Fase I

Quilòmetres estudiats

685 km

Mapes estratègics de soroll

Informació pública:

BOE núm. 99, de 24/04/2008,Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.

Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució2008

Plans d'acció

Informació Pública:

BOE núm. 286, de 28 de novembre de 2011Enllaç extern al portal. S'obrirà en una pestanya nova.

Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució

Mètode holandés - Caracterització acústica de trens

Títol
El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, SRM II, publicat com “Reken-en Meetvoorschrift  Railverkeerslawaai '96” (“Guia per al càlcul i mesura del soroll del transport ferroviari 1996”) era el mètode que, per al càlcul ferroviari, recomanava l'Annex II del Reial Decret 11513/2005 fins a la publicació de l'esmentada Ordre PCI/1319/2018, que el va modificar.
Mentre les instruccions tècniques per a utilitzar el mètode CNOSSOS-EU no estiguen disponibles, es manté en aquest apartat la informació sobre l'equivalència acústica entre les categories de trens del mètode holandés i els trens que operen a Espanya, perquè es puguen utilitzar en l'elaboració de mapes de soroll en què siga necessari fer una predicció del soroll que emet el trànsit ferroviari.