Sostenibilitat social

Recuperació d’actius amb criteris socials

Adif és conscient de l'impacte rellevant que el desenvolupament de la seva activitat té sobre les comunitats en què opera i en el conjunt de país.

Alguns dels actius immobiliaris en desús tornen a tenir vida per a la seva reutilització en projectes socials o empresarials, en col·laboració amb institucions, entitats sense afany de lucre o empreses. Com que es posen al servei del desenvolupament econòmic i social dels territoris on s’ubiquen, tornen a generar valor i contribueixen al desenvolupament sostenible i al benestar social.  

  • Programa Actius per al Desenvolupament: Programa que té l’objectiu d’impulsar la recuperació d’actius immobiliaris en desús per a la seva reutilització en projectes socials o empresarials, en col·laboració amb institucions, entitats sense afany de lucre o empreses, per generar activitat econòmica, especialment en entorns rurals.  El 2020 es van arrendar dos immobles en el marc d’aquest programa. Van ser les estacions de Bustarviejo-Valdemanco (Comunitat de Madrid) i Garga-Transmonte (La Corunya).

  • Arrendaments amb criteris socials. Adif arrenda a entitats sense ànim de lucre (administracions públiques, associacions i fundacions) diferents actius a preus avantatjosos sempre que l'objecte de l'arrendament sigui destinar-lo a activitats socials, culturals, assistencials, turístiques, educatives o comunitàries. L'any 2020 es van subscriure 23 contractes d'arrendaments amb criteris socials.

  • Programa de Vies Verdes. Adif recupera antics traçats ferroviaris en desús per reconvertir-los en rutes per al desenvolupament rural i la implantació de noves formes de turisme actiu i sostenible. A tot el territori nacional hi ha un total de 126 Vies Verdes d’Adif, condicionades o en procés de condicionament l’extensió total és de 1.702 km (dades a 31 de desembre de 2020).