Aerotravessa

Travessa aerodinàmica de ferrocarril. Nou disseny.

Com a resultat del projecte “Aurígidas: Estudi del comportament aerodinàmic tren-via a velocitats superiors a 300 km/h. El fenomen de l’aixecament de balast” s’ha dissenyat un nou tipus de travessa.

L’Aerotravessa, per la seva forma geomètrica, modifica el camp de velocitats sobre el balast a la zona entre les travesses i minimitza la presència de partícules de balast sobrea questes.

Avantatges respecte a la travessa actual
  • Redueix en un 21% la càrrega aerodinàmica en l’espai immediatament superior a la llera de balast.
  • El seu ús possibilita un augment del 12% de la velocitat d’operació del tren.
  • La càrrega aerodinàmica provocada a 330 km/h per la travessa actual seria equivalent a la generada per l’Aerotravessa a 370 km/h.
  • El seu disseny permet augmentar la distància entre la cota de balast i la cara superior de la travessa.
  • La seva implantació no comporta més costos de fabricació ni manipulació.
Característiques generalsParàgraf de tipus destacat
  • Redueix la superfície plana de la cara superior de la travessa.
  • Millora de les prestacions aerodinàmiques.

Aquest desenvolupament nou permet augmentar la velocitat d’explotació de les línies d’alta velocitat i disminuir el nombre d’impactes de partícules de balast sobre els baixos del tren o elements d’infraestructura.

Anàlisi Fluid Dinàmic (CFD) Aerotravessa
  • Disminució de la càrrega aerodinàmica sobre la cara superior de la travessa.
  • Disminució de la càrrega aerodinàmica sobre el llit de balast.
Zona de validació de l’Aerotravessa

La funcionalitat de l’Aerotravessa va ser verificada en un tram de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona, concretament al PK69+500, on se situa el Centre d’Assaigs d’Alta Velocitat de Brihuega.

Compartida amb: