Control Cabines d’Enclavament

Procediment de control remot de sistemes elèctrics a les cabines d’enclavament

El procediment de control remot de la invenció consisteix en un sistema de comandament i informació de determinades instal·lacions elèctriques situades a les cabines dels enclavaments d’instal·lacions de seguretat mitjançant ordres de telèfon i informació per veu a través de línia telefònica, unes cabines que normalment es troben a les estacions.

Així doncs, es tracta d'aconseguir controlar a distància determinats elements elèctrics ubicats a les cabines d’enclavament per tenir informació precisa sobre aquests elements elèctrics i saber si hi ha alguna anomalia, sense caldre acostar-se a la cabina d’enclavament per fer aquestes comprovacions com passa convencionalment, de manera que això permet solucionar determinades avaries conegudes també a distància, cosa que no és possible tampoc avui dia.