Canviador Ample Dual

Canviador d’Ample Dual a Plataforma Única

Els sistemes automàtics de canvi d’ample existents a la xarxa ferroviària nacional permeten, als trens, passar d’una línia amb ample ibèric (1.668 mm) a una altra amb ample estàndard UIC (1.435 mm) o viceversa, sense necessitat de canvi de bogis o eixos, cosa que varia la distància entre rodes al pas el tren per la instal·lació destinada a aquesta finalitat.

Aquestes instal·lacions s’integren amb els sistemes de comunicació, gestió i telecomandament de les línies que uneixen i s’hi fa la transició de la tensió d’electrificació i dels sistemes de senyalització.

Paràgraf de tipus destacat

Funcionalment, el pes que suporten les rodes, procedent de la caixa del vehicle, l’assumeixen, des d’un instant abans d’entrar al canviador, uns patins o corrons de suport que es mouen per carrils addicionals als de rodament. Les rodes es desenclaven i una parella de carrils convergent s’actua per desplaçar-les lateralment. A continuació, són bloquejades a la nova posició i surten del canviador, tornant a suportar el pes del vehicle.

La velocitat de pas pel canviador ha de ser inferior a 30 km/h.

Tipus de canviadors
Cambiador Tipo TALGO y Cambiador Tipo CAF

Per a les diferents tecnologies de rodament desplaçable dels trens que circulen a Espanya, TALGO i CAF, semblants conceptualment, però amb diferències quant a la sustentació del tren i la forma d’alliberar i assegurar els mecanismes, es van utilitzar, inicialment, instal·lacions i plataformes diferents per al canvi d’ample.

Els primers avenços cap a la integració de tecnologies van permetre la utilització d’una única instal·lació de canvi d’ample tot i que amb dues plataformes diferents que s’aixecaven i abatien o s’intercanviaven en el pla horitzontal. Posteriorment, entre els anys 2006 i 2007, Adif va desenvolupar un nou tipus de canviador Dual, de plataforma única, de manera que només amb el moviment d’algunes peces permetia el pas de trens Talgo i CAF, cosa que reduïa de forma dràstica la infraestructura necessària, i amb significatius avantatges:

  • Millora l’operació amb noves guies i visió artificial.
  • Disminueix l’amplada de l’espai necessari per a la instal·lació.
  • Redueix els costos de construcció, operació i manteniment.
  • Adaptable a altres parells d’amples de via (1000/1435), (1435/1668), (1435/1520).
Canviadors d’Ample Dual a Espanya

Es dissenyen i construeixen amb criteris de modularitat, cosa que permet la modificació de la configuració si canvien les necessitats i portabilitat, tot permetent el trasllat dels equips perquè no estan fixos a carril en una fossa, sinó en una plataforma desmuntable.

La necessitat d’avançar en la polivalència dels canviadors i en previsió que els trens internacionals poguessin integrar vagons o cotxes de diverses tecnologies, el canviador Dual de plataforma única permetrà el pas de vehicles amb altres sistemes europeus de rodament desplaçable com l’alemany “Rafia” i el polonès “SUW2000”.

Llicenciat a: