Carima

Dispositiu per atenuar els despreniments entre el pantògraf i la catenària rígida

El dispositiu pretén atenuar, o reduir fins a un nombre acceptable, els despreniments entre pantògraf i la catenària rígida. El dispositiu dissenyat permet absorbir les vibracions de baixes freqüències en les instal·lacions de catenària rígida aconseguint una optimització del comportament dinàmic de la catenària rígida i evitar el seu excessiu desgast.