daVinci

Sistema avançat de gestió integrada del trànsit ferroviari (Integrated Rail System DaVinci®)

Sistema avançat de gestió integrada del trànsit que pot adaptar-se a qualsevol xarxa ferroviària.

1. Fa el monitoratge del trànsit ferroviari i en preveu les desviacions.

2. Automatitza les operacions de control de trànsit.

3. Genera plans d’explotació amb criteris d’eficiència.

4. S’integra amb altres mòduls i sistemes d’operació.

5. Controla de manera continuada i total les diferents àrees de l’explotació (circulació, planificació, gestió d'incidències...).

Paràgraf de tipus destacat

Amb Integrated Rail System DaVinci®, els operadors poden concentrar els seus esforços en les tasques de replanificació. Les operacions repetitives, com el telecomandament de senyalització, ses an de manera automàtica.

Característiques
 • Gestió de dades (topologia, material rodant).
 • Planificació (solcs, temps, rutes).
 • Gestió de trànsit (planificació, seguiment, incidències).
 • Encaminament de trens automàtics
 • Integració de telefonia fixa i mòbil (DICOM).
 • Integració amb telecomandaments (CTC, Energia, Detectors i PCE*)

*PCE (en castellà). Lloc de Control d’Ertms

Integració amb sistemes no operacionals (Ex. Adif)
​​​​​​​​​​​​​​
 • Centre de Gestió de Xarxa H24
 • Sistema d’Informació al Viatger (SIV)
 • Operadors
Disposa de 3 xarxes de gestióParàgraf de tipus destacat

TEMPS REAL:

Visió orientada a l’explotació

QUASI REAL:

Planificació de l’explotació (horaris, característiques del material rodant, encaminament, sistema d’informació al viatger, quadre de velocitats màximes, etc.).

CORPORATIVA:

Difusió de la informació

Els proveïdors tecnològics principals del sector ferroviari han incorporat Integrated Rail System Davinci® gràcies a un model d’informació universal.
S’ha implantat a:

NACIONAL

Totes les línies d’Alta Velocitat d’Espanya, així com a la xarxa d’ample mètric d’Adif.

 

INTERNACIONAL

 • Metro de Medellín, Colòmbia.

 • Xarxa ferroviària del Marroc.

 • Lituània.

 • Metro de Londres.

 • Turquia (en execució).

 

 

 

 

 

Llicenciat a: