DCO

Dispositiu per a la detecció de caiguda d’objectes a les vies

Té, com a missió, la retenció i la detecció de forma segura, dels objectes susceptibles de caure a la plataforma de via des de passos superiors i boques de túnel.


Permet comunicar simultàniament al lloc de comandament i als enclavaments electrònics aquestes incidències.

Paràgraf de tipus destacat
 • Certificació SIL4 de l’element sensorial que detecta la caiguda de l’objecte informant els enclavaments per executar actuacions de seguretat.
 • Certificació SIL2 de comunicacions Ethernet amb els enclavaments.
Característiques generals
 • Manteniment mínim. No compta amb electrònica a la via, ni necessita alimentació elèctrica.
 • Alta fiabilitat i disponibilitat de la instal·lació.
 • Immune als camps electromagnètics en l’explotació ferroviària.
 • Autodiagnòstic del sistema, detectant de forma automàtica la degradació de l’element sensorial.
 • Baix consum energètic.
 • Doble fibra òptica, il·luminada bidireccionalment amb codificació identificativa de direcció i pas.
Altres característiques
 • Comunicacions amb Telecomandament de detectors: Ethernet protocol propietari i IEC 600870-5-104 Perfil ADIF.
 • Comunicacions amb enclavaments: Ethernet dual SIL2, EN 50.159-1.
 • Compatibilitat electromagnètica: 50121-4:2007, EN 61000-2-4, EN 60870-2.
Llicenciament