Dinatrans

Zona de transició d’una línia ferroviària situada entre una via en balast i una via en placa de formigó

El problema tècnic que resol la invenció és disminuir el desgast i el deteriorament de la infraestructura de via a les zones de transició entre vies amb una gran diferència de característiques mecàniques i resistents en sentit vertical i així disminuir els costos de manteniment i conservació.

A més a més, també es resol el problema tècnic d’augmentar el confort sota condicions de seguretat en els usuaris del ferrocarril mitjançant la disminució de les acceleracions verticals a la zona de transició. Tots dos problemes tècnics són resolts per la invenció reivindicada.

Compartida amb: