DVL

Dispositiu meteorològic per al trànsit. Detector de vent lateral amb algoritme de control per fixar limitacions temporals de velocitat.

El Detector de Vent Lateral és un sistema que permet predir la velocitat i la direcció
del vent que afecta els trànsits ferroviaris. Davant de condicions meteorològiques adverses, determina els rangs de velocitats dels trens que en garanteixen la seguretat.
El sistema està format per un conjunt d’estacions meteorològiques per mesurar la velocitat
i la direcció del vent, la temperatura, la pressió atmosfèrica i la humitat
relativa; i per un algoritme de control que processa la informació i estableix les limitacions temporals de velocitat que corresponguin.

  • Importància creixent dels efectes de vent lateral a la circulació dels trens d’alta velocitat.
  • El fenomen té més rellevància en traçats d’alta velocitat amb terraplens o viaductes, i també a les sortides de les trinxeres.
  • La utilització de tecnologies de tracció distribuïda en trens implica més sensibilitat als efectes produïts pel vent lateral.
Paràgraf de tipus destacat

Dues funcions principals:

  • MESURAR la velocitat i la direcció del vent per predir-ne el comportament.
  • GENERAR alarmes quan se superin els llindars límit de seguretat, i comunicar les limitacions temporals de velocitat per a la circulació segura dels trens.
Llicenciat a: