Elcano

Informació i servei al viatger

Elcano és una plataforma que facilita la gestió de la informació en una xarxa ferroviària completa i permet distribuir en temps real aquesta informació als seus viatgers, des d’abans que comencin el viatge fins que arriben a destinació.

Permet, de manera senzilla, la gestió de la informació de trànsit ferroviari, el monitoratge dels sistemes d’anunci i els sistemes de control de l’estació així com controlar la distribució de la informació al viatger. Això permet augmentar la qualitat del servei ofert i la qualitat de la informació proporcionada a tota la xarxa d’estacions.

Elcano Rail

Elcano Rail fa el seguiment de la posició i l’estat de les circulacions a partir de la planificació ferroviària i de la informació obtinguda en temps real procedent dels sistemes de regulació i senyalització.

Elcano Rail, proporciona informació de la xarxa completa d’ADIF, alta velocitat i xarxa convencional.

 

 

Elcano Info

Elcano Info és el sistema que informa els viatgers a les estacions a través de la megafonia i els dispositius visuals (panells, videowalls i monitors).

Elcano Info, actualment està donant servei en més de 340 estacions.

 

 

 

Elcano View

Elcano View és el sistema que visualitza en temps real l’estat dels elements de la xarxa, la posició i l’estat de les circulacions, en mapes georeferenciats i en sinòptics detallats.

Elcano View proporciona informació detallada d’estat de la infraestructura i la posició de les circulacions sobre la xarxa convencional i d’alta velocitat.

 

 

Elcano Near

Elcano Near permet informar de les pròximes circulacions de trens a monitors que poden ser desplegats a centres comercials, hotels, aeroports. Només cal tenir un accés a internet.

Elcano Near, amb dispositius en els principals aeroports espanyols.

 

 

Elcano APP

Elcano APP posa al teu abast, al mòbil, tota la informació de l’estat de la xarxa i les circulacions, i permet a l’usuari fer consultes sota demanda, així com realitzar subscripcions sobre un tren o trajecte entre dues estacions.

Elcano App, amb més de 30.000 usuaris actius/diaris.

 

 

Elcano Domo

Elcano Domo millora la gestió i l’ús dels sistemes de les estacions (il·luminació, climatització, etc.). Fa servir la informació dels passos de les circulacions per l’estació per optimitzar l’ús d’aquests sistemes.

Elcano Domo monitora i controla més de 1.200 dispositius, gestionant de forma automàtica estacions sense personal.

 

 

Producte desenvolupat i comercialitzat per:

 

Elcano és un producte d’Adif desenvolupat i comercialitzat per Elecnor Deimos

 

També et pot interessar